FI

Sju projekt får 27 miljoner euro inom Östersjöprogrammet BONUS

11.12.2013

Östersjöländernas och EU:s gemensamma forskningsprogram för Östersjön, BONUS, har nu fattat beslut om finansiering inom programmets första utlysning. Programmet kommer att finansiera sju omfattande forskningskonsortier med totalt 27 miljoner euro. I de projekt som ingår i konsortierna finns forskare från alla Östersjöländer. Målet med forskningen är att trygga Östersjöekosystemets funktion. I finansieringen deltar nationella forskningsfinansiärer och EU-kommissionen. Finlands Akademi sköter om Finlands finansieringsandel.

BONUS siktar till att skapa långsiktigt forskningssamarbete för att ta fram sådan kunskap som kan bidra till att förverkliga de mål som ingår i Helcoms aktionsplan för Östersjön, EU:s ramdirektiv om en marin strategi och ett flertal nationella, regionala och europeiska planer för hållbar utveckling.

”För att vi ska kunna skydda den sårbara Östersjön behövs korrekt forskningskunskap som beaktar förhållandena i Östersjön. Vi behöver styrmekanismer, politiska program och handlingsmodeller som skräddarsytts just för Östersjön”, säger BONUS-programmets vd Kaisa Kononen.

De sju projekt som nu valts till programmet behandlar flera olika teman, t.ex. biologisk mångfald i Östersjön och hur den anpassar sig till klimatförändring, tillförseln av näringsämnen till Östersjöns kustområden och hållbart utnyttjande av Östersjöns fiskresurser. Finländska forskare finns med i sex konsortier: Eero Aro (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet), Erik Bonsdorff (Åbo Akademi), Ari Ekroos och Diane Martin (Aalto-universitetet), Veijo Jormalainen (Åbo universitet), Alf Norkko och Kaarina Sivonen (Helsingfors universitet) samt Anna-Stiina Heiskanen och Harri Kuosa (Finlands miljöcentral).

Finansiering för fyra år

De sju forskningskonsortierna beviljas finansiering för fyra år. Konsortierna byggs upp runt mångvetenskapliga och multinationella projekt som innehåller minst tre organisationer från tre EU-länder eller associerade länder. Två av länderna måste vara BONUS-deltagare (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige). I BONUS deltar även ryska forskare, tack vare finansiering av den ryska forskningsfinansiären Russian Foundation for Basic Research.

BONUS är ett forskningsprogram etablerat av Europaparlamentet och Europarådet 2010. Programmet har en sammanlagd budget på 100 miljoner euro för projekt som genomförs åren 2013–2018. Hälften av finansieringen kommer av nationella finansiärer i Östersjöländerna och hälften från EU:s ramprogram.

Alla sju finansierade projekt listas på webben: http://www.bonusportal.org/VE.

Mer information:

• verkställande direktör Kaisa Kononen, BONUS, tfn 040 581 1189, fornamn.efternamn(at)bonuseeig.fi
• kommunikationschef Maija Sirola, BONUS, tfn 040 352 0076, fornamn.efternamn(at)bonuseeig.fi
• www.bonusportal.org


Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »