FI EN

Priset på solenergi sjunker och användarna blir allt fler

25.4.13

Användningen av solenergi ökar i rask takt och år 2050 kan solel redan stå för en fjärdedel av världens el, förutspår Peter Lund, professor vid Aalto-universitetet. Att allt fler börjar använda solenergi är en följd av att solcellernas verkningsgrad förbättrats och priserna sjunkit. Lunds forskningsgrupp utvecklar tredje generationens solceller inom ramen för Finlands Akademis forskningsprogram Hållbar energi. Målet är att skapa storskaliga lösningar för utnyttjande av förnybar energi.

”Grundtanken i vår forskning är att huvudparten av energin i framtiden ska kunna produceras med förnybara energikällor såsom sol- och vindkraft. För det behövs energiteknik som lämpar sig för industriell massproduktion, och även förbättringar i energisystemet som möjliggör en omfattande, varierande energiproduktion”, säger Peter Lund. 

Tredje generationens solceller är så kallade färgämnessensiterade solceller som imiterar den naturliga fotosyntesen. Fördelen med dem är att basmaterialen är lättillgängliga och cellerna enkla att bygga. Dessutom är både materialen och produktionsmetoderna förmånliga. Uppfinnaren av solcellerna, Michael Grätzel, belönades med Millennium-teknologipriset 2010.

”Den färgämnessensiterade solcellen är en mycket lovande produkt, och i laboratorium har vi uppnått en verkningsgrad på över tio procent. Men innan den lämpar sig för massproduktion finns ännu många frågor att lösa”, säger Lund. Som bäst forskar gruppen kring de material som används, olika nanostrukturer och fasta elektrolyter. Man försöker också klargöra de mekanismer som med tiden försämrar cellens verkningsgrad.

Lunds grupp undersöker flexibla solceller som tillverkats på plast eller metall. Dessa verkar lämpa sig bäst för massproduktion. ”Vi har gjort ett banbrytande arbete bland annat i att utnyttja kolnanostrukturer. Vi kan bygga en bestående cell på metallfolie eller plast och uppnå en verkningsgrad på över sex procent. I sin egen klass är det bland de bästa resultaten i världen.” När kolnanostrukturer utnyttjas i cellen behövs inga katalysatorer av ädelmetaller. Förmånliga metaller är känsliga för korrosion och har ofta en dålig konduktivitet, dvs. verkningsgrad. 


Energisystemet måste granskas som helhet

En viktig aspekt när förnybara energiformer tas i bruk är att energisystemet ska fungera. Enligt Lund ligger tyngdpunkten i framtidens innovation på hur energisystemet kan kontrolleras då man utnyttjar stora volymer varierande, förnybar elproduktion. 

”Vi har lyckats finna lösningar som gör det möjligt att fördubbla eller tredubbla de nuvarande övre gränserna för användning av sol- och vindel. Det förutsätter att energisystemet betraktas som en helhet. Genom att kombinera värme, ventilation och rörlighet får vi en bättre helhetsbild av energisystemet”, säger Lund.

”Om vi betraktar produktionen av el och värme som en helhet kan vi till exempel i Helsingfors mycket väl producera 75 procent av stadens elektricitet med vindkraft. Det lyckas om man överdimensionerar vindkraften rejält så att den fyller behovet även de dagar då det inte blåser så hårt. Stormvindtopparna körs i sin tur ut i fjärrvärmenätet som värme.”

Forskarna har ett nära internationellt samarbete kring ämnet. Lunds forskningsgrupp är till exempel med och utarbetar planer för hur Shanghai och Mumbai kunde göras till solenergistäder. I Chile håller man som bäst på att inleda omfattande finsk-chilensk forskning på samma tema. Denna forskning finansieras delvis av Finlands Akademi.

Mer information:

• Professor Peter Lund, Aalto-universitetet, tfn 040 5150 144, fornamn.efternamn(at)aalto.fi.

Om Finlands Akademis forskningsprogram Hållbar energi:
• Programchef Saila Seppo, tfn 029 533 5109, fornamn.efternamn(at)aka.fi
• www.aka.fi/energia

Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »