FI EN

Motsättningen mellan Mellanöstern och väst i historiskt ljus

08.05.2013

Relationerna mellan Mellanöstern och väst och motsättningens historiska rötter ska belysas ur nya perspektiv med hjälp av mångsidig humanistisk forskning. Enligt forskarna är vår bild av Mellanöstern i många stycken fortfarande baserad på den klassiska grekiska historieskrivningen. Den ger emellertid inte en heltäckande bild av de historiska skeendena och relationernas utveckling.

Professor Jaakko Hämeen-Anttila och FiDiPro-professor Robert Rollinger ska nu från nya utgångspunkter studera relationerna mellan Mellanöstern och väst, i synnerhet antikens Grekland. Forskarna ska fördjupa sig i de kulturella, språkliga och litterära förhållandena med utgångspunkt i källmaterial framför allt på akkadiska, grekiska och arabiska. Projektet finansieras av Finlands Akademi.

”Vi analyserar hur kulturella identiteter skapas i en mångkulturell miljö samtidigt som vi söker orsaker och historiska förklaringar till hur motsättningar och konflikter uppstår”, berättar professor Jaakko Hämeen-Anttila från Helsingfors universitet. Föremål för undersökningen är växelverkan och relationerna mellan Mesopotamien, antikens Grekland och den islamska kulturen i ett tusenårigt tidsperspektiv. ”Genom att studera kulturerna via religionen, maktbruket, litteraturen, filosofin och historieskrivningen bygger vi en modell som beskriver hur kulturutbyte sker och identiteter skapas.”

Forskarna inom projektet har granskat den grekiska historieskrivningen och etnologin som en förmedlare av kontakter mellan öst och väst. Västs uppfattning om Mellanöstern är fortfarande starkt påverkad av grekisk historieskrivning, i synnerhet Homeros berättelser och berättelserna om Alexander den store. ”Vår forskning visar att dessa källor främst har förmedlat historiska uppfattningar och hypoteser i stället för historiska fakta. Därför måste texterna studeras inom en vidare referensram och analyseras i detalj. Vi är framför allt intresserade av varför och på vilket sätt olika uppfattningar och idéer har förmedlats mellan kulturerna”, berättar FiDiPro-professor Robert Rollinger.

Forskarna har bland annat upptäckt att begreppet imperium, världsmakt, ända sedan det tidiga Mesopotamien fram till det brittiska imperiets dagar har definierats huvudsakligen med samma kriterier: maktbrukets agenda och imperiets konkreta handlingar. Också teknologiska uppfinningar har levt i flera århundraden: exempelvis brobyggnadsteknik som utvecklats i antikens Mellanöstern användes i väst ända in på 1900-talet.

Inom FiDiPro-projektet studeras också den kulturella växelverkan mellan antiken, Persien och den islamska medeltiden. Den delen av projektet stöder sig huvudsakligen på skönlitterära, historiska och filosofiska texter. Forskningen visar att texter och idéer fick stor spridning mellan olika kulturer under antiken.

Mer information:

Professor Jaakko Hämeen-Anttila, Helsingfors universitet, tfn 09 191 22 092, jaakko.hameen-anttila(at)helsinki.fi
Professor Robert Rollinger, Helsingfors universitet och Innsbrucks universitet (Österrike), robert.rollinger(at)helsinki.fi eller robert.rollinger(at)uibk.ac.at

Finansieringsprogrammet Finland Distinguished Professor Programme: www.fidipro.fi

Finlands Akademi
Riitta Tirronen, informationschef
tfn 029 533 5118, riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »