FI EN

Matematikerna glänste i vetenskapstävlingen Viksu

19.3.2013

2012 års vinnare i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu har utsetts. Den nationella kategorin vanns av Joni Teräväinen från matematikgymnasiet vid Maunulan yhteiskoulu i Helsingfors med sitt arbete inom talteori. Jonis arbete fick beröm för att hålla en verkligt hög matematisk nivå. Enligt utvärderarna har det förutsatt en avsevärd matematisk mognad hos skribenten, samt kännedom om talteori och ett behärskande av metoderna. Vinnare i den internationella kategorin var Jiali Yan från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu med sin forskning inom området matematisk biologi. Utvärderarna ansåg att valet av ett öppet problem som utgångspunkt för arbetet var en stark indikation på Jialis ambition och att bevisa problemet på ett icke-trivialt sätt är en häpnadsväckande prestation för en gymnasist. Jialis arbete vittnar också om en exceptionell begåvning. Bägge vinnarna belönas med 4 000 euro.

Det är nu femtonde gånger som Finlands Akademi anordnade vetenskapstävlingen Viksu. Genom Viksu får gymnasister en möjlighet att bekanta sig med skapandet av vetenskap och forskaryrket. Man deltar i tävlingen genom att göra ett tävlingsarbete inom vilket som helst av gymnasiets läroämnen.

Undervisningsminister Jukka Gustafsson och Marja Makarow, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi, premierade vinnarna vid en prisutdelningsceremoni tisdagen den 19 mars 2013 kl. 16.30. 15 studerande, sex skolor och en lärare premierades. 30 000 euro fördelades bland vinnarna.

Pristagare i Viksus nationella kategori

1:a plats: Joni Teräväinen (18) från matematikgymnasiet vid Maunulan yhteiskoulu i Helsingfors studerade diofantiska ekvationer, som är en klassisk del av den analytiska talteorin.

2:a plats: Silja Sormunen (18) från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu analyserade i sitt tävlingsarbete förhållandet mellan konst och litteratur i författaren Kazuo Ishiguros verk.

3:e plats: Kerttu Uusimäki (18) från Valkeakosken Tietotien lukio/matematiklinjen vid Päivölä skapar i sitt tävlingsarbete en Markovmodell, med hjälp av vilken man kan bedöma både sannolikheterna för att sjukdomen framskrider eller för ett tillfrisknande hos personer som insjuknat i anorexi och effektiviteten hos olika vårdformer och preventiva åtgärder. Kerttu får också temapriset För hälsan 2012 (1 000 euro) för tävlingsomgångens bästa bidrag inom hälsokunskap.

4:e plats: Neea Palojärvi (18) från Valkeakosken Tietotien lukio/matematiklinjen vid Päivölä utvecklade en matematisk modell, med hjälp av vilken man utifrån planritningen kan testa en bostads lämplighet för rullstolsanvändare.

5:e plats: Otte Heinävaara (19) från matematikgymnasiet vid Maunulan yhteiskoulu i Helsingfors presenterade i sitt arbete en ny kvadratpotensiteration-metod som lämpar sig för att lösa polynomekvationer med komplexa koefficienter.

6:e plats: Johanna Rantanen (18) och Yen Mai (18) från Valkeakosken Tietotien lukio/matematiklinjen jämförde hur anteckningsmetoden (för hand eller på dator) inverkar på inlärningen.

7:e plats: Juho Iipponen (18) från Tikkurilan lukio undersökte hur vattenkvaliteten i Kervo å förändras när åvattnet rinner genom ett åker- eller skogsområde.

Pristagare i Viksus internationella kategori

1:a plats: Jiali Yan (19) från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu bevisade att det i den matematiska Nicholson-Bailey-modellen inte finns några icke-triviala fyra steg långa periodiska banor.

2:a plats: Anni Piirainen (19) från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu analyserade hur 1950-talets industrialisering och urbanisering formade och lyfte fram Quebecs nationalidentitet.

3:e plats: Sofia Mononen (19) från Ressun lukio undersökte hur Jättebalsaminen (Impatiens Glandulifera) kan frigöra skadliga kemikalier i sin livsmiljö och skada andra växter, såsom vitklövern (Trifolium repens).

4:e plats: Erika Noponen (18) från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu granskade i sitt arbete vilken effekt den höjda avstjälpningsplatsskatten har på marknaden för avfallsaska i Finland.

5:e plats: Laura Levänen (19) från Tampereen lyseon lukio redde ut bladvinkelns inverkan på effekten från ett vindkraftverk.

6:e plats: Laura Kolehmainen (19) från Tikkurilan lukio behandlade i sitt arbete Italiens invasion av Etiopien under åren 1935–1936 och varför de övriga staterna i Nationernas förbund tillät den.

7:e plats: Jamie McDonald (17) från Mattlidens gymnasium undersökte hur övningarna inför Mulberry-hamnprojektet påverkade invånarna i skotska Garlieston mellan år 1942 och landstigningen i Normandie.

Prisbelönta skolor och lärare

Ett pris på 1 000 euro för aktivitet och tävlingsframgångar gick till Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu och Valkeakosken Tietotien lukio/Päivölä. Gymnasierna Jyväskylän Normaalikoulun lukio, Porin suomalaisen yhteiskoulun lukio, Karhulan lukio och Ivalon lukio fick 1 000 euro var för sin aktivitet. Lärarpriset på 1 000 euro gick till Jarmo Kuivalainen, lärare i historia och samhällsvetenskap vid Joensuun Lyseon lukio.

Deltagarna bekantar sig med vetenskap

I 2012 års Viksu deltog 139 tävlingsarbeten från 31 gymnasier. Par- och grupparbeten inberäknade lämnade sammanlagt 153 gymnasister in tävlingsarbeten. Av deltagarna var 101 flickor och 52 pojkar. Flest arbeten gjordes inom historia, modersmål och litteratur, psykologi, ekonomi och matematik. Denna tävlingsomgång deltog 45 arbeten i den nationella kategorin och 94 arbeten i den internationella kategorin. Av tävlingsarbetena är 81 gjorda på engelska, 53 på finska och 5 på svenska.

Fotografier på vinnarna:

Gruppbilder på vinnarna finns på Akademins webbplats fr.o.m. 19.3 kl. 19.00 på adressen www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Press-och-media/Bildbank > Gå till bildgalleriet (sökord: viksu). Bilder på enskilda vinnare finns att få fr.o.m. 22.3 på samma adress (sökord: viksu eller vinnarens efternamn).

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 029 533 5068
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »