FI EN

Internationella utlysningar vid årsskiftet 2013/2014

(18.12.13)

NOS-HS: utforskande verkstäder

I början av 2014 kommer Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, att utlysa medel till nordiska utforskande verkstäder, s.k. exploratory workshops, för åren 2014–2015. NOS-HS är ett samarbetsorgan för de nordiska forskningsråd som finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd, Rannis och Styrelsen för forskning och innovation i Danmark).

Finansieringen för verkstadsserierna, som alltså består av två eller tre verkstäder åren 2014–2015, uppgår till högst 240 000 norska kronor (ca 29 000 euro) per serie. NOS-HS är beredd att finansiera sammanlagt 14 verkstadsserier. Finansieringen täcker resekostnader, logi, kostnader för organisering och kostnader för att sprida information om forskningens resultat. Av finansieringen får högst 10 procent användas för administrativa kostnader (omkostnader). I ansökan måste ingå sökande från minst tre Nordiska länder. Ett lämpligt ändamål för en verkstad är t.ex. att bereda en ansökan till ramprogrammet Horisont 2020.

Utlysningstexten har lagts ut på NOS-HS webbplats (på engelska). Efter att du har valt utlysningen kan du läsa anvisningarna under Announcement.

Utlysningstexten finns också i pdf-format på Finlands Akademis webbplats under Sök nu.

Utlysningen öppnar den 3 januari 2014 och stänger den 14 februari 2014 kl. 13.00 CET. Ansökningstiden är bindande. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt via NOS-HS webbplats.

Mer information:

 • Akademins webbplats: Sök nu
 • www.nos-nop.org
 • Hedvig Buene, ledande rådgivare, NOS-HS, Norges forskningsråd, Avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap, tfn +47 22 03 72 42, hb(at)rcn.no
 • Päivi Messo, ledande vetenskapsrådgivare, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, Finlands Akademi, tfn 0295 335 074, fornamn.efternamn(at)aka.fi

IIASA: sommarskola för unga forskare

Internationella institutet för tillämpad systemanalys IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) är ett internationellt mångvetenskapligt forskningsinstitut med säte i Österrike. Ett flaggskepp för IIASAs verksamhet är sommarskolan för unga forskare, Young Scientists Summer Program (YSSP), som lockar till sig omkring 50 doktorander varje år. Sommarskolan erbjuder en möjlighet att bedriva forskning med toppforskare i en internationell och mångvetenskaplig forskningsmiljö. Arbetsspråket vid IIASA är engelska. De sökandes forskningsteman ska överensstämma med IIASAs forskningsprogram.

Finlands Akademi stöder finländska unga forskares deltagande i IIASAs sommarskola genom att bevilja mobilitetsfinansiering.

Ansökningstiden går ut den 13 januari 2014.

Mer information:

 • Young Scientists Summer Programme
 • vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 0295 335 074, fornamn.efternamn(at)aka.fi

NordForsk: nordiskt spetsforskningsprogram inom samhällssäkerhet

NordForsk utlyser medel för nordiska spetsforskningsenheter inom samhällssäkerhet (Nordic Centres of Excellence in Societal Security). I utlysningen kan delta forskare och forskargrupper med medlemmar från minst tre av de länder som deltar i spetsforskningsprogrammet (Finland, Island, Norge och Sverige). Finansieringen söks formellt av ett universitet, forskningsinstitut eller någon annan forskningsorganisation i dessa länder.

Målet spetsforskningsprogrammet inom samhällssäkerhet är att behandla sådana frågor inom samhällssäkerhet som är gemensamma för alla nordiska länder. Programmet ska innehålla mångvetenskapliga, sektorsövergripande och gränsöverskridande infallsvinklar och teman. Målet är att finansiera åtminstone en femårig spetsforskningsenhet. Finansieringen kan användas för att täcka forskarlöner, forskningskostnader och forskarbesök. Ansökningstiden går ut den 15 januari 2014.

Finlands Akademis enhet för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning kommer att ordna en forskarworkshop om samhällssäkerhet den 7 februari 2014. Dessutom öppnar Akademin en riktad utlysning under samma tema i samband med aprilutlysningen 2014.

Mer information:

 • www.nordforsk.org
 • NordForsks utlysning: vetenskapsrådgivare Kustaa Multamäki, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 0295 335 078, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • forskarworkshop: vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 0295 335 074, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »