FI EN

Forskningsrådet för kultur och samhälle valde nya akademiforskare och forskardoktorer

7.5.2013

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beviljat finansiering till 20 nya akademiforskare och 38 nya forskardoktorer. Finansieringen utlystes i samband med septemberutlysningen 2012. Den sammanlagda finansieringssumman uppgår till nästan 18 miljoner euro.

Finansieringen för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig som yrkesforskare. Finansieringen beviljas för tre år.

Målet med finansieringen för anställning som akademiforskare är att främja och förbättra de bästa erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag och bidra till deras vetenskapliga självständighet. Finansieringen beviljas för högst fem år. Forskningsrådet har strävat efter att balansera den finansiering som beviljas för forskare i olika karriärfaser genom att öka finansieringsandelen för akademiforskare.

Exempel på nya akademiforskare:

Markus Jokela (Helsingfors universitet, institutionen för beteendevetenskaper) undersöker regionala skillnader i personlighet och välfärd mellan fem olika länder. Jokela vill utreda i vilken mån individers psykologiska skillnader inverkar på den selektiva migrationen, i vilken mån regionala effekter inverkar på den psykologiska utvecklingen samt i vilken mån de observerade regionala skillnaderna kan förklaras med dessa olikriktade mekanismer.

Sakari Taipale (Jyväskylä universitet) leder ett forskningsprojekt om förhållanden mellan generationer i bredbandssamhället, där snabb data- och kommunikationsteknologi har blivit en fast del av vardagen. Taipale ska analysera förhållanden mellan generationer i Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Finland. På det teoretiska planet ska projektet bilda en uppfattning om den kontinuerliga följden av digital kunskap. Dessutom ska Taipale utreda vilka generationer eller delar av dem som verkar som föremedlare mellan andra delgenerationer och bredbandssamhället.

Exempel på nya forskardoktorer:

Elina Kilpi-Jakonen (Jyväskylä universitet, forskningsinstitutet för utbildning) undersöker i sitt forskningsprojekt invandrarbarns vägar till utbildning och arbetslivet och jämför dessa med ursprungsbefolkningen. Kilpi-Jakonen ska utreda både hur familjeresurser påverkar vägarna och hur skolframgång och utbildningsval påverkar utbildningen senare i livet och vägen till arbetslivet.

Johanna Ilmakunnas (Helsingfors universitet, institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning) forskar kring eliters historia ur arbetets, tjänsternas, maskulinitetens och femininitetens synvinkel. Ilmakunnas ska undersöka adelns arbete och anställningsförhållanden både vad gäller ideologi och det dagliga livet. Projektet erbjuder ett nytt sätt att analysera den europeiska eliten på 1700-talet och behandlar särskilt överklassen och adeln i Sverige under tiden mellan stora nordiska kriget och Napoleonkrigen (ca 1720–1820).

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »