FI EN

Finlands Akademi utsåg 14 nya spetsforskningsenheter

04.06.2013

Finlands Akademis styrelse har valt ut spetsforskningsenheterna för åren 2014–2019. Inom det nya programmet för spetsforskningsenheter finansieras 14 enheter som inbegriper forskargrupper från sammanlagt tolv universitet eller forskningsinstitut. Akademin har reserverat totalt 45 miljoner euro för de tre första åren av den sexåriga programperioden. Finansieringsförhandlingarna för de nya spetsforskningsenheterna hålls i höst.

”De enheter som valts till det nya programmet för spetsforskningsenheter representerar den absoluta internationella eliten inom sina respektive forskningsområden. Akademin anser att dessa enheter har ypperliga förutsättningar att nå viktiga genombrott med sin forskning och stå sig väl i konkurrensen om till exempel EU-finansiering och internationella forskare”, säger Marja Makarow, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Sammanlagt inkom 128 preliminära ansökningar inom Akademins utlysning för spetsforskningsenheter. Av dessa valde Akademins styrelse ut 34 till det andra steget. Ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler och enheternas representanter intervjuades vid Akademin.

Akademins spetsforskningsenheter är flaggskepp för finländsk forskning. De representerar den internationella toppen inom sina respektive forskningsområden och de bidrar till forskningens förnyelse, skapandet av kreativa forskningsmiljöer och utbildningen av nya begåvade forskare till Finlands forskningssektor och näringsliv.

En spetsforskningsenhet är en forsknings- och forskarutbildningshelhet med klara gemensamma forskningsmässiga målsättningar och en gemensam ledning. Finansieringen för spetsforskningsenheter beviljas för sex år, vilket ger enheterna en möjlighet att idka långsiktig forskning och ta risker. Enheterna får finansiering av Finlands Akademi, universitet, forskningsinstitut och företag samt många andra finansiärer. Akademin har finansierat spetsforskningsenheter sedan 1995.

Spetsforskningsenheterna 2014–2019 (direktör, enhetens namn, koordinerande universitet, övriga parter)

 • Alitalo, Kari: Spetsforskningsenheten för translationell cancerbiologi, Helsingfors universitet (HU)
  Övriga parter: Åbo universitet (ÅU), Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM)
 • Aro, Eva-Mari: Spetsforskningsenheten för molekylärbiologin hos primärproducenter, ÅU
  Övriga parter: HU
 • Hyyppä, Juha: Spetsforskningsenheten för laserskanning, Geodetiska institutet
  Övriga parter: HU, Uleåborgs universitet (UU), Aalto-universitetet (AU)
 • Ikkala, Olli: Spetsforskningsenheten för molekylärteknik inom biosyntetiska hybridmaterial, AU
  Övriga parter: VTT
 • Ikonen, Elina: Spetsforskningsenheten för biomembraner: från lipid-protein-interaktioner till biologiska funktioner, HU
  Övriga parter: Tammerfors tekniska universitet
 • Jacobs, Howard: Spetsforskningsenheten för mitokondrier, ämnesomsättning och sjukdomar, Tammerfors universitet (TU)
  Övriga parter: HU
 • Jernvall, Jukka: Spetsforskningsenheten för experimentell och beräkningsmässig utvecklingsbiologi, HU
 • Knuuti, Juhani: Spetsforskningsenheten för hjärt-, kärl- och ämnesomsättningssjukdomar, ÅU
  Övriga parter: Östra Finlands universitet (ÖFU)
 • Kulmala, Markku: Spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper, HU
  Övriga parter: ÖFU, Meteorologiska institutet (MI)
 • Kupiainen, Antti: Spetsforskningsenheten för analys och dynamik, HU
  Övriga parter: UU, Jyväskylä universitet
 • Mursula, Kalevi: Spetsforskningsenheten för solens långtidsvariationer och -effekter, UU
  Övriga parter: HU, MI
 • Nissinen, Martti: Spetsforskningsenheten för ändringar i heliga skrifter och traditioner, HU
 • Paasi, Anssi: Spetsforskningsenheten för gränser, identiteter och transnationalisering, UU
  Övriga parter: TU
 • Saarinen, Risto: Spetsforskningsenheten för reson och religiöst erkännande, HU

Mer information:

 • överdirektör för forskning Marja Makarow, Finlands Akademi, tfn 029 533 5002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, Finlands Akademi, tfn 029 533 5015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Kontaktinformation till enheternas direktörer:

 • akademiprofessor Kari Alitalo, HU, tfn 050 500 3572, kari.alitalo(at)helsinki.fi
 • professor Eva-Mari Aro, ÅU, tfn 02 333 5931, evaaro(at)utu.fi
 • professor Juha Hyyppä, Geodetiska institutet, tfn 09 2955 5306, juha.hyyppa(at)fgi.fi
 • akademiprofessor Olli Ikkala, AU, tfn 050 410 0454, olli.ikkala(at)aalto.fi
 • akademiprofessor Elina Ikonen, HU, tfn 09 191 25277, elina.ikonen(at)helsinki.fi
 • akademiprofessor Howard Jacobs, TU, tfn 050 341 2894, howard.t.jacobs(at)uta.fi
 • akademiprofessor Jukka Jernvall, HU, tfn 09 191 59352, jukka.jernvall(at)helsinki.fi
 • professor Juhani Knuuti, ÅU, tfn 0500 592 998, juhani.knuuti(at)utu.fi
 • akademiprofessor Markku Kulmala, HU, tfn 09 191 50756, markku.kulmala(at)helsinki.fi
 • akademiprofessor Antti Kupiainen, HU, tfn 09 191 51460, antti.kupiainen(at)helsinki.fi
 • professor Kalevi Mursula, UU, tfn 0400 688365, kalevi.mursula(at)oulu.fi
 • professor Martti Nissinen, HU, tfn 09 191 24012, martti.nissinen(at)helsinki.fi
 • professor Antti Paasi, UU, tfn 029 448 1703, anssi.paasi(at)oulu.fi
 • professor Risto Saarinen, HU, tfn 09 191 22510, risto.saarinen(at)helsinki.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »