FI EN

Finlands Akademi fördelade 327 miljoner euro i forskningsstöd 2012

26.3.2013

2012 betalade Finlands Akademi ut 327,4 miljoner euro för finansiering av forskning. Finansieringen fördelades mellan 61 olika forskningsområden vid landets universitet och forskningsinstitut.

Av Akademins finansiering riktades sammanlagt 104,4 miljoner euro till naturvetenskaplig och teknisk forskning. Området kultur och samhälle fick 79 miljoner euro, biovetenskap och miljö 64,7 miljoner euro och hälsoforskning 55,5 miljoner euro.

Den vetenskapliga nivån på de ansökningar som beviljades finansiering var mycket hög. Akademins finansieringsbeslut grundar sig på en inomvetenskaplig kollegial bedömning samt på forskningspolitiskt övervägande av Akademins forskningsråd. Mer än 90 procent av de sakkunniga som anlitades vid bedömningen var utländska experter.

Till exempel inom bidragsformen akademiprojekt var beviljandegraden 17 procent och av alla ansökningars sammanlagda belopp kunde 16 procent beviljas. Dessa siffror tyder på en disproportion mellan tillgång och efterfrågan som har ökat särskilt gällande akademiprojekt. Bidragsformen akademiprojekt siktar till att främja forskningens kvalitet, mångfald och förmåga till förnyelse. Av Akademins finansiering år 2012 gällde 119,3 miljoner euro akademiprojekt och forskningsrådens övriga finansiering.

Akademins forskningsprogram fick 41,3 miljoner euro och forskningsinfrastrukturer 10,4 miljoner euro. Dessutom betalade Akademin medlemsavgifter till internationella forskningsinfrastrukturer (inkl. CERN och ESO) till en summa på 19,4 miljoner euro. Akademins samarbetsavtal med utländska forskningsfinansiering stod för 5,2 miljoner euro av den totala finansieringen. Vid universiteten fick akademiforskare 26,6 miljoner euro och akademiprofessorer 6,6 miljoner euro i lönefinansiering. Akademiforskarna och akademiprofessorerna fick dessutom finansiering för sina forskningskostnader, tillsammans 33,2 miljoner euro. Finansiering beviljades också till forskardoktorer, tillsammans 40,8 miljoner euro.

Mer information:

  • överdirektör för forskning Marja Makarow, tfn 029 533 5002
  • Finlands Akademis verksamhetsberättelse 2012 (på finska): www.aka.fi > Akatemiasta > Toiminta > Strategia > Tulosohjaus 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 029 533 5114
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »