FI EN

Finlands Akademi börjar finansiera programmet ICT 2023

(27.09.13)

Finlands Akademis styrelse har beslutat att anvisa 5 miljoner euro för att finansiera den första tematiska utlysningen inom forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. Enligt statens budgetförslag för 2014 ska minst 10 miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2014 användas för att förverkliga programmet ICT 2023.

Enligt Marja Makarow, Akademins överdirektör för forskning, är målet med det tioåriga forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 att föra samman finländska universitet, forskningsinstitut och företag. Programmet ingår som ett förslag i slutrapporten av arbetsgruppen ICT 2015, som leddes av Pekka Ala-Pietilä. I rapporten presenteras flera olika åtgärder med vilka Finland kunde utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att sätta fart på sin ekonomi.

Temat för Akademins första ICT 2023-utlysning är forskning kring informationssäkerhet. Utlysningen genomförs i två steg. Ansökningstiden för det första steget börjar den 19 november 2013 och går ut den 18 december 2013. Finansieringen uppgår till högst 5 miljoner euro. Den slutliga utlysningstexten publiceras i mitten av oktober. För att finansieringsbesluten ska kunna verkställas krävs att riksdagen anvisar Akademin de anslag som behövs.

Finlands Akademi och Tekes koordinerar ICT 2023-programmet tillsammans. Tekes kommer att öppna en parallell riktad utlysning för företag.

Mer information:

  • överdirektör för forskning Marja Makarow, tfn 0295 335 002

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 0295 335 114
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »