FI EN

Finlands Akademi om den internationella utvärderingen av dess verksamhet:

Finlands Akademi beredd att utvidga sin roll inom forskningspolitiken

 3.9.13

Undervisnings- och kulturministeriet offentliggjorde idag en internationell utvärdering av Finlands Akademi som ger en mycket positiv bild av Akademins verksamhet. I utvärderingen värderas resultaten och kvaliteten på Akademins verksamhet mycket högt. I internationell jämförelse får också verksamhetens kostnadseffektivitet synnerligen gott betyg. Sammantaget är forskarna mycket nöjda med Akademins ansöknings-, bedömnings- och beslutsprocesser.

I utvärderingen föreslås det att Akademin skulle ta sig an en mer omfattande forskningspolitisk roll. Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila anser att Akademin är beredd att göra det: ”Rekommendationen visar att Akademins forskningspolitiska sakkunskap uppskattas och att Akademin betraktas som en tillförlitlig organisation.”

”Utvärderingens centrala rekommendationer berör hela vetenskaps- och innovationssystemet. Därför vore det viktigt att behandla dem på flera olika forum”, tillägger Mannila. ”Diskussionen om rekommendationerna i rapporten kommer att sättas igång utan dröjsmål både inom Akademin och bland dess intressentgrupper.”

Arto Mustajoki, ordförande för Akademins styrelse, efterlyser i sin tur modiga och målmedvetna lösningar inom den finländska forskningspolitiken för att upprätthålla forskningens internationella slagkraft och öka forskningens genomslag.

I utvärderingen ingår en rekommendation om att Akademin ska göra upp en internationaliseringsstrategi i samråd med undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Tekes och andra viktiga aktörer. ”Det vi behöver är samarbete. De internationella utvärderarna konstaterar uttryckligen att en strategi som drar upp linjerna för internationaliseringen av finländsk forskning måste vara ett samarbete mellan flera aktörer”, säger Mannila.

Mer information: generaldirektör Heikki Mannila, tfn 029 533 5001, och ordförande för Akademins styrelse Arto Mustajoki, tfn 09 191 22986.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande och utvärderingsrapporten Evaluation of the Academy of Finland (OKM 2013:14) finns att få på ministeriets webbplats www.minedu.fi.


Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 029 533 5114
maj-lis.tanner(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »