FI EN

Finländarnas energiförbrukning håller på att förändras

11.04.13

Det har skett en tydlig förändring i finländarnas energikonsumtion. Ökningen i energiförbrukningen har avstannat och den energimängd som produceras med förnybara energiformer och kärnkraft har för första gången gått förbi användningen av fossila bränslen. Enligt forskarna inom Finlands Akademis forskningsprogram Klimatförändringen (FICCA) beror detta dels på beslut på nationell nivå, dels på att företag, kommuner och medborgare på eget initiativ har tagit i bruk olika former av ny energiteknik.

”Den nya energistatistiken och den nationella energi- och klimatstrategin visar att energiförbrukningen i Finland håller på att ta en ny riktning”, sammanfattar professor Raimo Lovio, som inom FICCA-programmet leder det omfattande projektet LAICA med fokus på lokal tillämpning av energiinnovationer.

Enligt Lovio finns det mycket som stöder uppfattningen om en ny energitrend i Finland. Energiförbrukningen har slutat öka: förbrukningen har inte ökat på 10 år och den ökning som väntas fram till 2020 är mycket liten. År 2012 var dessutom det första året då det producerades mer energi med förnybara energiformer och kärnkraft än med fossila bränslen och torv.

”Likaså var 2012 det första året då koldioxidutsläppen från fossila bränslen och torv klart understeg nivån för jämförelseåret 1990. Växthusgaserna har alltså börjat minska”, säger Lovio. En del av energiomställningen innebär att den importerade energin ersätts av inhemska energikällor, vilket i sin tur på lång sikt förbättrar handelsbalansen, skapar arbetstillfällen och främjar exporten av energiteknologi.

Träbaserad energi och värmepumpar har framgång – vind- och solenergin tar fart

Tillsvidare har träenergin och värmepumparna stått för den teknologi som varit mest framgångsrik i den förändrade energianvändningen. Den ökade användningen av skogsflis i el- och värmeproduktionen har varit den viktigaste faktorn i främjandet av träbaserad energi. För närvarande pågår också projekt i syfte att ta fram nya typer av bränslen för olika ändamål. Enligt Lovio kommer trä i framtiden att vara den viktigaste energikällan i Finland, även om endast en del av dessa projekt kan genomföras.

I fråga om värmepumpar är Finland ett av de främsta länderna i Europa. Vartannat nybyggt småhus i landet förses med ett jordvärmesystem. Systemen blir också allt vanligare för uppvärmning och kylning i större fastigheter. Värmepumparna har haft framgång tack vare sm-företagens och medborgarnas aktivitet, utan någon betydande offentlig finansiering. ”Den nyaste förändringen är att vind- och solenergiproduktionen, som kommit i gång långsamt, nu tagit fart. Vindkraftskapaciteten kommer att öka till nästan det dubbla 2013. Före 2020 kommer ökningen av vara mångdubbel. Detta är möjligt med stöd av inmatningstariffer, genomtänkt placering av vindkraftverken och utveckling av havsvindkraften”, säger Lovio.

Enligt Lovio kan den nya trenden iakttas inom solenergins område som ett nytt förhållningssätt bland medborgare, företag och även hos staten. ”I Finland håller ett solenergikluster på att växa fram såväl på den inhemska marknaden som inom exporten. Vid sidan av småföretagen har även de stora energibolagen börjat sälja solenergiteknologi till konsumenterna. Samtidigt är medborgarna intresserade av hur solsystemen kan kopplas till näten på ett förnuftigt sätt, och detta håller nu på att bli verklighet."

År 2012 uppgick handelsunderskottet för energiprodukter i Finland till över 7 miljarder euro. Underskottet kommer under de närmaste åren att minska med cirka två miljarder euro som en följd av förändringarna i energiproduktionen och förbrukningen. Detta skapar nya arbetstillfällen i flera branscher. Lösningar som förbättrar energieffektiviteten utvecklas i snabb takt i trafiken, belysningen och uppvärmningen av byggnader. Inom den finländska cleantech-exporten utgör energilösningarna den mest lovande branschen.

LAICA-projektet ingår i Finlands Akademis forskningsprogram Klimatförändringen – dess konsekvenser och hur den kan begränsas (FICCA). Det genomförs som ett samprojekt av Handelshögskolan vid Aalto-universitetet, Finlands miljöcentral och Konsumentforskningscentalen och pågår fram till slutet av 2014.

 

Mer information:

  • professor Raimo Lovio, ansvarig ledare för LAICA-projektet, Aalto-universitetet, fornamn.efternamn(at)aalto.fi, tfn 040 353 8242

Om Finlands Akademis forskningsprogram FICCA:

  • programchef Paavo-Petri Ahonen, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 029 533 5005
  • programchef Tuula Aarnio, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 029 533 5146
  • www.aka.fi/ficca

 

Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »