FI

Finländarna kan med sina konsumtionsval hjälpa att bevara världens vattenresurser

9.1.2013

Världens vattenresurser är ojämnt fördelade och det finns inga garantier för att de kommer att räcka till i framtiden. Befolkningstillväxten, den snabba och otyglade urbaniseringen, odlingsmarkens förstöring och de tvära kasten i klimatet ökar trycket på användningen av vattenresurser i synnerhet i utvecklingsländerna. En ständigt växande andel av jordens befolkning – idag över 35 procent – bor i områden där vattenförbrukningen ligger på riskgränsen med avseende på de förnybara vattenresurserna. Trots att vi Finland inte har någon brist på vatten kan även finländarna med sina egna val förebygga vattenkrisen i världen.

”Även finländska konsumenter kan delta i att lösa vattenkrisen. De största effekterna åstadkoms via kost- och konsumtionsval. Att minska köttets andel av kosten, undvika frosseri och gynna inhemska råvaror är de första stegen”, säger teknologie doktor Matti Kummu från Aalto-universitetet. Han forskar i den globala vattenkrisen och medverkar i Aalto-universitetets forskningsgrupp Vatten och utveckling, vars arbete finansieras bl.a. av Finlands Akademi.

Matkonsumtionen har en kraftig inverkan på vattenresurserna eftersom jordbruket svarar för 80–90 procent av människans totala vattenförbrukning. ”Människan dricker ett par liter vatten om dagen, men via livsmedelsproduktionen ”äter” var och en av oss 1 500–4 500 vatten varje dag. Det finns således ett direkt samband mellan matsäkerhet och vattenresurser.”

Också i industrin och energiproduktionen är vatten en central resurs. Över 90 procent av produktionen av förnybar energi bygger idag på bioenergi eller vattenkraft. Också tillverkningen av konsumtionsförnödenheter kräver förutom andra råvaror även stora mängder vatten – i Finland omkring 15 procent av allt konsumerat vatten. Därför kan vi skydda vattenresurserna genom återvinning och genom att konsumera mindre.

Kummu påpekar att en global värld också har globala problem. Av Finlands s.k. vattenfotavtryck ligger nästan hälften utanför landets gränser; omkring 30 procent av maten importeras från andra länder. ”Vår matsäkerhet bygger till stor del på importerad mat. Därför är en global vattenkris också vårt problem.”

Om matsäkerheten kan förbättras utan att miljöbelastningen ökar är det enligt det internationella forskarsamhället ett sätt att förbättra också vattenresursernas tillstånd. Detta förutsätter åtgärder bl.a. för att minska den ohållbara expansionen av odlingsmark, höja odlingens avkastning, förändra kostvanorna och minska matspillet. Kummus forskning visar att vi enbart genom att halvera matspillet kunde ge mat åt en miljard fler människor. ”Mat kastas bort i kolossala mängder och samtidigt går vatten i spillo. Var och en av oss kan försöka minimera matspillet”, säger Matti Kummu.

Mer information:

  • Tekn.dr Matti Kummu, Aalto-universitetet, gruppen Vatten och utveckling, tfn 050 407 5171, fornamn.efternamn(at)aalto.fi
  • Professor Olli Varis, Aalto-universitetet, gruppen Vatten och utveckling, tfn 050 407 5171, fornamn.efternamn(at)aalto.f
  • www.wdrg.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 029 533 5118, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »