FI EN

Djupt liggande sediment i Östersjön provborras för första gången

 06.09.13

I september inleds en unik vetenskaplig expedition på Östersjön. Bottenavlagringar i Östersjön provborras djupare än någonsin tidigare. Tidsmässigt når man ner till avlagringar som bildades för 130 000 år sedan under den varma perioden före den senaste istiden.

I samband med djupborrningarna enligt forskningsprogrammet Integrated Ocean Drilling Program (IODP) insamlas 50–300 meter långa sedimentserier från Östersjöns botten på elva borrningsställen. Även finländska forskare från Geologiska forskningscentralen och Helsingfors universitet deltar i expeditionen. Finlands Akademi betalar den årliga medlemsavgift som möjliggör Finlands deltagande i programmet.

Om borrningarna lyckas planenligt belyser proven på ett unikt sätt utvecklingen och klimathistorien i området för cirka 130 000 år sedan under den varma perioden före den senaste istiden.

Ett annat syfte med undersökningen är att reda ut om inlandsisen som täckte Skandinaven för 100 000–20 000 år sedan påverkade klimatet, eller om det i stället för en orsak handlade om konsekvenserna av redan inträffade förändringar.

Går allt bra?

IODP:s forskningsfartyg har inte tidigare vistats på lika grunda vatten. Avgångs- och anlöpningshamnen för den två månader långa resan på Östersjön är Köpenhamn.

I den internationella expeditionen deltar 19 forskare av vilka två är från Finland.

”Min uppgift på fartyget är bland annat att följa upp borrprovens ordningsföljd och från hurdana avlagringar borrproven tas. Jag gör också geofysikaliska och magnetiska mätningar”, berättar forskningsprofessor Aarno Kotilainen från Geologiska forskningscentralen. Även den andra finländska representanten Outi Hyttinen från institutionen för geovetenskaper och geografi vid Helsingfors universitet sköter liknande uppgifter.

”Jag väntar mig att expeditionen kommer att ge ny kunskap om hur Östersjön såg ut för länge sedan och vilka faktorer som stått bakom förändringarna”, säger Kotilainen.

IODP-borrningsprogrammet, som inleddes 2003, samt dess föregångare ODP och DSDP har resulterat i viktig kunskap om klimatförändringen på jorden sedan 1960-talet.

Intresserade kan följa med expeditionen via Kotilainens och Hyttinens blogg (www.gtk.fi/syvakairaus). Efter tio år av planering och förberedelser är expeditionen på Östersjön en dröm som går i uppfyllelse för forskarna. De närmaste provtagningsställena finns i Bottenviken på den svenska sidan.

Under hösten används flera kilometer borrningsrör för sedimentprov. Rören öppnas helt och hållet först efter expeditionen i Bremen i Tyskland, där forskarna samlas nästa vinter för att under en månad analysera proven. Kotilainen tror att det kommer att ta 3–4 år innan resultaten av analysen är klara.

Mer information:

• GTK: forskningsprofessor Aarno Kotilainen, aarno.kotilainen(at)gtk.fi, tfn 029 5032576
• Helsingfors universitet: FD Outi Hyttinen, outi.hyttinen(at)helsinki.fi, tfn 09 191 50840
• Finlands Akademi: vetenskapsrådgivare Hanna Pikkarainen, hanna.pikkarainen(at)aka.fi, tfn 029 533 5045
• om IODP-programmet: www.iodp.org

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »