FI EN

Åter ökning i antal ansökningar till Akademins septemberutlysning

(26.9.2013)

Höstens stora utdelning av forskningsbidrag, Finlands Akademis septemberutlysning, avslutades den 25 september 2013. I år inkom totalt 3 514 ansökningar. Det är en klar ökning från föregående år då septemberutlysningen 2012 lockade till sig totalt 3 150 ansökningar.

Som vanligt inkom flest ansökningar till bidragsformen för akademiprojekt, totalt 1 348 ansökningar. Totalt 149 personer sökte finansiering för anställning som akademiprofessor och 15 personer sökte anställning som Minna Canth-akademiprofessor. Finansiering för anställning som akademiforskare söktes av 568 personer och finansiering för anställning som forskardoktor av 1 013 personer.

Av Akademins fyra forskningsråd var det forskningsrådet för naturvetenskap och teknik som mottog flest ansökningar, totalt 1 273. Forskningsrådet för kultur och samhälle mottog 1 012 ansökningar, forskningsrådet för biovetenskap och miljö 586 ansökningar och forskningsrådet för hälsa 544 ansökningar. Mer statistik om antalet ansökningar till de olika bidragsformerna finns i en särskild tabell (se nedan).

Finansieringsbesluten fattas i april–juni 2014. Tidtabellerna för besluten kommer att läggas ut på Akademins webbplats senare i år.

På eventuella frågor om septemberutlysningen svarar de kontaktpersoner som nämns i utlysningstexten.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »