FI EN

Akademins aprilutlysning 2013: bl.a. nytt forskningsprogram och finansiering för forskningsinfrastruktur

(6.3.2013)

Finlands Akademis kungörelse om aprilutlysningen 2013 lar lagts ut på webben.

Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. tisdag den 2 april. Ansökningstiden går ut onsdag den 24 april 2013 kl. 16.15. Observera att ansökningstiderna för internationella utlysningar kan avvika från den huvudsakliga ansökningstiden. Kom ihåg att kontrollera den sista ansökningsdagen i utlysningstexten.

I aprilutlysningen ingår bl.a. det första utlysningssteget för Akademins nya forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden (TULOS). De projekt som deltar i forskningsprogrammet ska vara relaterade till kunskapsbehoven i 2000-talets utbildning och arbetsliv och till behoven i framtidens samhälle i en globaliserad värld.

Vi utlyser också finansiering i anslutning till forskningsprogrammet Det mänskliga medvetandet (MIND). Medel kan sökas för samprojekt med ryska eller kinesiska forskare. Aprilutlysningen innehåller dessutom flera riktade internationella satsningar.

I april utlyses även finansiering för forskningsinfrastruktur i form av utlysningen FIRI 2013. Akademin finansierar anskaffning, byggande och stärkande av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar den vetenskapliga forskningen. Syftet med utlysningen FIRI 2013 är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen, göra de finländska forskningsmiljöerna attraktivare och underlätta både det nationella och det internationella samarbetet mellan forskare och forskargrupper vid universiteten.

Akademin har tillsammans med Forskningsetiska delegationen, Finlands universitet UNIFI rf och Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene gjort upp en modell till meritförteckning för forskare. Vi ber dig göra din meritförteckning enligt den nya modellen.

Finansiering som kan sökas i april 2013:

För forskningsprojekt

 • Forskningsprogrammet Lärande och kunnande i framtiden (TULOS), preliminär ansökan
 • Forskningsprogrammet Det mänskliga medvetandet (MIND): internationella utlysningar med Ryssland och Kina
 • ERA-NET NEURON 2013: det mänskliga medvetandet

Riktade internationella utlysningar

 • ERA-NET WoodWisdom-Net+: forskning om skogsindustrins omvandling
 • ERA-NET NORFACE: forskningsprogrammet Welfare State Futures
 • Europeiska initiativ för gemensam programplanering (JPI)
  - JPND, forskning om neurodegenerativa sjukdomar
  - FACCE JPI, forskning om jordbrukets utsläpp av växthusgaser
 • ERA-NET ERAfrica: Interfacing Challenges
 • NOS-HS: nordiska forskarverkstäder inom kultur- och samhällsforskning

För forskare

 • NSF-stipendiaters arbete i Finland

För forskningsmiljöer

 • FIRI 2013: finansiering för forskningsinfrastruktur

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »