FI EN

Akademin just nu med i flera internationella utlysningar

(10.1.2013)

Just nu pågår flera internationella finansieringsutlysningar där Finlands Akademi deltar. Följande fem utlysningar har redan öppnats:

Utlysning för samprojekt inom syntetisk biologi (FA och Department of Biotechnology, DBT, Indien)

Finlands Akademi och den indiska forskningsfinansiären Department of Biotechnology (DBT) har kommit överens om ett finansieringssamarbete som syftar till att främja finsk-indiskt forskningssamarbete med anknytning till Akademins forskningsprogram Syntetisk biologi (FinSynBio). Akademin har reserverat totalt nio miljoner euro för projekt inom programmet. Den aktuella utlysningen är ett internationellt tillägg till programmets nationella utlysning, som stängde i september 2012. Forskningsprojektens teman kan ha anknytning till samtliga av FinSynBio-programmets temaområden. Parterna ska söka finansiering från sina nationella finansiärer. Både nya sökande och sådana sökande som redan deltagit i FinSynBio-programmets utlysning kan söka finansiering i den internationella utlysningen. En och samma sökande kan dock inte få samtidig finansiering för två likadana projekt.

De finländska parterna i de finsk-indiska samprojekten ska lämna in sin ansökan i Akademins e-tjänst senast den 6 februari 2013 kl. 16.15. Välj Öppna utlysningar > Samprojekt: syntetisk biologi (FA och DBT, Indien). Ansökningstiden är bindande. Observera att denna utlysning inte är samma som FinSynBio-programmets nationella utlysning.

Mer information:

 • kungörelsen: www.aka.fi/sv > Finansiering och stöd > Sök nu
 • forskningsprogrammet FinSynBio: www.aka.fi/FinSynBio
 • Finlands Akademi: programchef Jukka Reivinen, tfn 029 533 5099, programchef Tiina Jokela, tfn 029 533 5046, projektsekreterare Sanna Hytönen, tfn 029 533 5032, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • DBT: Dr Shailja Gupta, shailja(at)dbt.nic.in

ERA-NET NEURON-utlysning för samprojekt inom psykiska störningar

2013 års utlysning för ERA-NET-nätverket NEURON har öppnats. Temat är ”European Research Projects on Mental Disorders”, vilket täcker allt från psykiska störningars grundläggande mekanismer till kliniska studier. Ledningsgruppen för Finlands Akademis forskningsprogram Det mänskliga medvetandet (MIND) har reserverat 700 000 euro för två projekt (350 000 euro per projekt) där en finländsk forskare deltar. Projektkoordinatorerna ska lämna in de preliminära ansökningarna i e-tjänsten på nätverkets webbplats. Sista ansökningsdag är den 11 mars 2013. I detta skede lämnas ansökningarna inte in till Akademin.

I utlysningen följs de krav och principer som gäller för akademiprojekt samt totalkostnadsmodellen. Akademins finansieringsandel uppgår till högst 70 procent av ett projekts totalkostnader. De projekt som finansieras kommer att kopplas till forskningsprogrammet Det mänskliga medvetandet och de ska förbinda sig till att delta i programmets verksamhet.

Mer information:

 • anvisningarna och blanketterna: www.neuron-eranet.eu
 • programchef Mikko Ylikangas, tfn 029 533 5143, och programchef Tiina Jokela, tfn 029 533 5046, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • ERA-NET-kontaktperson: vetenskapsrådgivare Hannele Lahtinen, tfn 029 533 5055, fornamn.efternamn(at)aka.fi

EUI:s doktorandprogram

2013 års ansökningstid till Europeiska universitetsinstitutet EUI:s doktorandprogram har börjat. EUI erbjuder forskarutbildning inom historia och kulturforskning, nationalekonomi, juridik och samhällsvetenskaper. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2013.

Undervisningsspråket i det fyraåriga utbildningsprogrammet är i allmänhet engelska. De som väljs till programmet förväntas arbeta på sin doktorsavhandling under utbildningen. EUI stöder särskilt internationell och komparativ forskning, men den behöver inte enbart behandla europeisk historia eller samhället. EUI ger doktorander en möjlighet att jobba som en del av en internationell och mångvetenskaplig forskargemenskap.

EUI mottar årligen ungefär 160 nya doktorander, 3–5 från finländska universitet. Finlands Akademi kan bevilja EUI-stipendier till finländska doktorander.

Mer information:

NORFACE Welfare State Futures

ERA-NET-projektet NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) har öppnat en utlysning för forskningsprogrammet Welfare State Futures. Programmet erbjuder finansiering till högklassig samhällsvetenskaplig forskning av internationella forskargrupper. Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle deltar i samarbetet inom NORFACE.

I programmet kan ingå högst treåriga projekt och i projekten måste ingå forskare från minst tre länder. Den totala finansieringen är högst 1,5 miljoner euro. Varje nationell finansieringsorganisation har sina egna finansieringsregler och NORFACE har gjort en sammanfattning om reglerna (läs mer på webben). Projekten kan inledas tidigast i augusti 2014.

En beskrivning av forskningsprogrammet och ansökningsanvisningarna finns på NORFACE webbplats: www.norface.net/pagina.asp?id=955. Utlysningen genomförs i två steg. De preliminära ansökningarna ska lämnas in senast den 16 april 2013 kl. 11.59 (CET).

Mer information:

 • www.norface.net
 • www.aka.fi/sv > Program & samverkan > Internationellt > Europeiska forskningsområdet > ERA-NET-samarbetet > NORFACE
 • vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 029 533 5017

Finansiering för forskningssamarbete mellan Afrika, Europa och Finland

Finlands Akademi deltar i ERAfrica-utlysningen för samprojekt genom att finansiera finländska forskares samarbete med afrikanska och andra europeiska forskare. Utlysningen öppnas den 15 januari 2013 och den innehåller tre skilda teman: Interfacing Challenges, Renewable Energy och New Ideas.

Akademin och Finska kulturfonden kan bevilja finansiering till finländska forskare inom projekt som faller under temat Interfacing Challenges. Akademins finansieringsandel uppgår till sammanlagt 150 000 euro för tre år. Tekes kan bevilja finansiering till projekt som faller under temat Renewable Energy. Finland finansierar inte New Ideas-projekt.

Finansieringen kan beviljas under förutsättning att samarbetet gäller forskare från minst två europeiska och minst två afrikanska länder. Samarbetsparterna ska vara från de länder som finansierar utlysningen. I projekten kan även ingå forskare från andra länder, men de ska ha egen finansiering.

De finländska forskare som deltar i utlysningen Interfacing Challenges ska ha en europeisk partner från minst ett av följande länder: Belgien, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Turkiet, Tyskland eller Österrike. De finländska forskarna ska dessutom ha afrikanska partners från minst två av följande länder: Burkina Faso, Egypten, Elfenbenskusten, Kenya eller Sydafrika.

Meningen är att utlysningsprocessen genomförs under år 2013. De sökande ska lämna in sin ansökan i en e-tjänst som upprätthålls av Tysklands undervisnings- och forskningsministeriums projektkontor PT-DLR. Kontoret sköter också bedömningen av ansökningarna.

Mer information om bedömningen finns på webben på http://erafrica.eu. Målet är att samprojekten inleds i juni 2014.

Mer information:

***

Akademins nästa huvudsakliga ansökningstid är 2–24.4.2013. Kungörelsen publiceras senast i mars. Aktuell information om utlysningar läggs ut på webben på sidan Sök nu.

Vesa Varpula
webbinformatör
Finlands Akademi, kommunikationen
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »