FI EN

31 miljoner euro till akademiprojekt inom naturvetenskap och teknik

10.6.2013

Finlands Akademi har beviljat ca 31 miljoner euro till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik. Projekten finansieras under bidragsformen akademiprojekt. Inom septemberutlysningen 2012 mottog Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik 436 ansökningar om akademiprojektsfinansiering. Beviljandegraden är ca 16 procent. Bidragsformen akademiprojekt syftar till att främja forskningens förnyelse och mångfald. Samtliga av de finansierade projekten innehåller internationellt forskningssamarbete och ungefär en femtedel av finansieringsmottagarna är utländska forskare.

Exempel på finansierade akademiprojekt inom naturvetenskap och teknik:

FiDiPro-professor Anita Lloyd Spetz (Uleåborgs universitet) ska utveckla en enkel och förmånlig metod för att upptäcka potentiellt skadliga cellverkningar av nanopartiklar. Meningen är att man ska följa hälsotillståndet under den tid som celler utsätts för nanopartiklar. Uppföljningen görs vid en cellklinik vid Marylands universitet i USA. Målet är att ta fram ny kunskap om det s.k. minilaboratoriet lab-on-a-chip, om skadligheten och syntetiseringen av nanopartiklar samt om sensorteknologi. Projektet genomförs i samarbete med Marylands universitet.  

Professor Jari Yli-Kauhaluoma (Helsingfors universitet) ska använda sig av molekylära modeller och moderna metoder inom organisk syntes för att designa och bereda nya föreningar som selektivt kan hämma tillväxten av den intracellulära bakterien Chlamydophila pneumoniae och parasiten Leishmania

Donovani. Den kroniska formen av C. pneumoniae förknippas med allvarlig åderförkalkning och L. donovani kan orsaka parasitsjukdomen visceral leishmaniasis.

Professor Ari Koskelainen (Aalto-universitetet) ska utveckla en metod för att mäta temperaturen av pigmentepitelet, det yttersta lagret av näthinnan. I framtiden kan behandlingen av näthinnesjukdomar baseras på uppvärmning av det retinala pigmentepitelet med nära infrarött ljus, som lätt tränger igenom ögats optik. Med metoden kommer man att kunna mäta temperaturen upp till 45 °C genom att utnyttja temperaturberoendet av synsinnescellernas molekylära mekanismer.

Professor Jarmo Partanen (Villmanstrand tekniska universitet) undersöker den optimala användningen av energilager i smarta eldistributionsnät. Energilager, i detta fall olika batterier, kommer att vara av stor betydelse för elnät där man vill balansera toppbelastningar, erbjuda reservstyrka och reglera spänningar. Projektet ska utreda användningen av batteriteknik i elnät. Partanen vill i synnerhet undersöka var och när det lönar sig att placera batterier i elnät och hurudana de ska vara i samband med övriga nätinvesteringar. Han ska också analysera på vilka sätt batterier dagligen används i elnät.

Mer information:

  • lista över akademiprojekt: http://bit.ly/12D8GRC
  • vetenskapsrådgivare Outi Oila, tfn 029 533 5086, vetenskapsrådgivare Hanna Pikkarainen, tfn 029 533 5045, ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka, tfn 029 533 5058, fornamn.efternamn(at)aka.fi 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »