FI EN

Utvärdering: Mer stöd för forskning inom framtidens fysik

23.10.12

Fysikforskningen i Finland håller mycket hög nivå och forskningsfältet täcker de viktigaste temana sett ur ett internationellt perspektiv. I framtiden borde man dock se till att också finansiera och stödja nya, växande områden. Det framgår av en färsk rapport av Finlands Akademi som presenterar resultaten av en internationell utvärdering av den finländska forskningen inom fysik åren 2007–2011.

Enligt utvärderingspanelen finns det vissa forskningsenheter som är tämligen framgångsrika eller rent av internationellt ledande på sitt område. Samtidigt måste forskningen också kunna förnyas så att man kan identifiera nya forskningsområden.

”Forskningsfinansiärer måste kunna känna igen växande forskningsområden och ge dem möjlighet att blomstra. Finland borde absolut undvika en situation där man stöder närliggande teman som undersöks i olika enheter. Landet är för litet för att man ska kunna göra samma saker på olika håll”, konstaterar panelen i sin rapport.

Finansieringssituationen är överlag rätt bra, menar panelen. Ett problem är att den externa finansieringens andel har blivit för stor jämfört med budgetfinansieringen. Fysikenheterna får största delen av sin externa finansiering från Finlands Akademi. År 2007 stod moderuniversitetet i medeltal för ca 50 procent av en enhets finansiering; år 2011 hade andelen sjunkit till 37 procent. I praktiken har denna situation lett till att de mest framgångsrika forskargrupperna klarar sig väl i konkurrensen om finansiering, medan andra enheter inte får tillräckligt med pengar vare sig från moderuniversitetet eller från externa källor. En ökning av budgetfinansieringens andel, tycker panelen, kunde hjälpa forskare att göra modigare initiativ inom nya områden vars betydelse syns på lång sikt.
 
Det finländska systemet för forskarutbildning får utmärkt betyg av panelen, men samtidigt är experterna också oroade över effekterna av den planerade omorganiseringen av forskarskolesystemet. Det nuvarande systemet fungerar bra då de nationella forskarskolorna drar till sig kunskap och resurser i olika områden från flera olika universitet och forskningsinstitut. Det ger doktorander ypperliga möjligheter att specialisera sig.

Utvärderingspanelen bestod av professorerna Christian Enss (ordf.), Angela Bracco, Jörg Büchner, Franco Cacialli, Hans-Friedrich Graf, Ulf Karlsson, Finn Ravndal och Clare Yu.

Utvärderingen omfattade 30 forskningsenheter inom fysik i Finland. Panelen granskade forskningens kvalitet, forskningsmiljöerna, forskningens infrastruktur, finansieringen och forskarutbildningen.

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på www.aka.fi/sv > Akademin > Publikationer > Publikationsserien. Rapporten är skriven på engelska.

Mer information:

ledande vetenskapsrådgivare Pentti Pulkkinen, tfn 029 533 5093, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118, fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »