FI EN

Professor Jan Klabbers blir Martti Ahtisaari-akademiprofessor

06.11.12

Finlands Akademi har beslutat att utnämna professor Jan Klabbers till Martti Ahtisaari-akademiprofessor. Klabbers är professor i internationell rätt vid Helsingfors universitet. Akademin beslutade tidigare i år att inrätta en femårig akademiprofessur i fredsforskning och forskning inom internationell konflikthantering i Martti Ahtisaaris namn. Femton personer sökte professuren.

Klabbers är en internationellt ansedd och känd rättsvetare. Enligt de bedömare som Akademin anlitade i bedömningen av ansökningar kan Klabbers starkt bidra till att utveckla fredsforskningen och forskningen inom konflikthantering.

Det finns sammanlagt 41 akademiprofessorer som med finansiering från Akademin arbetar vid olika universitet och forskningsinstitut i Finland. Finansieringen för en akademiprofessur är avsedd för en forskare i internationell toppklass. Akademiprofessorn förväntas bidra till att utveckla forskningen inom sitt eget område. Finansieringen beviljas för fem år och den är avsedd för forskning på heltid och därtill hörande uppgifter.

Klabbers vill utveckla etiken i global styrning. Han koncentrerar sig på professionella roller inom internationell förvaltning för att därigenom ta fram en dygdetik för global styrning.

I en traditionell mening förstås en trovärdig etik i global styrning också som en etik för internationell politik. Internationell rätt undersöks ofta ur flera olika perspektiv, men ingen av dessa är särskilt fokuserad på etiken.

Liknande projekt har dock genomförts i andra sammanhang. Dygdetikens principer har nämligen också tillämpats på t.ex. beslut i affärslivet och på olika handlingssätt inom beslutsfattande. Etiker som jobbar med denna tradition har dessutom tillämpat dygdetik på många yrkesgrupper, allt från experter inom hälso- och sjukvård till jurister och domare.

Professor Klabbers disputerade vid Amsterdams universitet år 1996 och började vid Helsingfors universitet samma år. Klabbers är mycket aktiv på det internationella planet: han har haft ett flertal gästprofessurer och forskarbesök utomlands. Förutom USA, Schweiz och Frankrike har han också hållit föreläsningar i bl.a. Storbritannien, Kina och Japan.

Klabbers har fått erkännande för sina inhemska och internationella förtroendeuppdrag och tilldelats många priser. Han har publicerat aktivt: i hans publikationsförteckning ingår sammanlagt 235 artiklar på engelska eller holländska. Många av Klabbers vetenskapliga artiklar har publicerats i högklassiga internationella tidskrifter och han presenterar också regelbundet sina rön i internationella konferenser. Åren 2006–2011 var Klabbers direktör för Finlands Akademis spetsforskningsenhet för global administration.

Mer information: överdirektör för forskning Marja Makarow, tfn 029 533 5002, direktör Liisa Hakamies-Blomqvist, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 029 533 5016


Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 029 533 5114, maj-lis.tanner(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »