FI EN

Med finsk-indiska krafter mot infektionssjukdomar

 19.04.12

Finländska forskare utvecklar tillsammans med indiska kolleger ny diagnostik för upptäckande av denguefeber och tropiska parasitsjukdomar samt TBE-virus som orsakar fästingburen hjärninflammation, den s.k. Kumlingesjukan. Noggrannare kunskap om mekanismerna bakom virussjukdomar och egenskaperna hos olika virus skapar också premisser för utveckling av behandlingar och vaccin i framtiden. Forskningsprojekten finansieras av Finlands Akademi och den indiska samarbetspartnern Indian Department of Biotechnology.

En krävande uppgift i utvecklingen av diagnostiska definitioner t.ex. för denguefeber är att urskilja viruset från andra flavivirus i samma grupp, vilka även de orsakar olika typer av infektioner. Gruppen som studerar dengueviruset ska klargöra hur kroppen försvarar sig med hjälp av de antikroppar den producerar mot viruset. Nyckeln till en tillförlitlig diagnostik ligger i förståelsen av motkroppsreaktionerna.

 ”Vi har tillverkat s.k. genomfragmentbibliotek av dengueviruset. Med deras hjälp kan vi producera en stor mängd små delar av proteiner, bland vilka vi söker just dem som kan binda till de antikroppar som denguepatienters kroppar producerat”, berättar ledaren för forskningens finländska del, docent Urpo Lamminmäki från Åbo universitet. De för dengueviruset karakteristiska proteindelar som hittas fogas sedan genom genetisk modifiering ihop till ett multi-epitopprotein. ”Detta artificiella protein kan utnyttjas i utvecklingen av en diagnostisk definition för upptäckande av motkroppar mot dengueviruset i patientens blod.”

Det är viktigt att få rätt diagnos, eftersom denguefeber i värsta fall kan vara dödlig. Vid den första infektionen är symptomen oftast lindriga, som vid en vanlig influensa. Däremot kan den andra infektionsgången leda till allvarlig blödarfeber och chocktillstånd. Det finns varken ett vaccin eller en tillförlitlig serodiagnostik mot sjukdomen. Dengueviruset förekommer i fyra underarter, vilket ytterligare försvårar utvecklingen av en tillförlitlig diagnostik.

Årligen insjuknar hundratals miljoner människor i tropiska virussjukdomar runtom i världen. Till exempel denguevirusinfektion drabbar varje år 50–100 miljoner människor. Efterhand som turismen ökar exponeras också allt fler finländare för tropiska sjukdomar. På norra halvklotet sprids TBE-viruset med fästingar och orsakar fästingburen hjärninflammation. Även TBE-viruset är ett flavivirus.

Dengueviruset studeras också i ett annat finsk-indiskt projekt, vars finländska del leds av professor Olli Vapalahti från Helsingfors universitet. Gruppen studerar också TBE-viruset och ska ta fram metoder för diagnostisering av dessa virus samt eventuella verktyg för utveckling av ett vaccin.

I professor Rikkert Wierengas projekt vid Uleåborgs universitet söker finländska och indiska forskare effektiva läkemedel mot tropiska parasitsjukdomar med hjälp av bioinformatikens och strukturbiologins metoder.

Finlands Akademi samarbetar med indiska organisationer för forskningsfinansiering genom att ordna gemensamma utlysningar inom olika vetenskapsgrenar. Syftet är att främja forskningssamarbetet mellan länderna på dessa områden. Framförallt vill man stödja långsiktigt och systematiskt samarbete och nätverkssamarbete mellan Finland och Indien.

Mer information:
Fil.dr Urpo Lamminmäki, Åbo universitet, tfn 02-333 8052, 050 431 3747, urplammi(at)utu.fi
Professor Olli Vapalahti, Helsingfors universitet, tfn 040 838 4015, olli.vapalahti(at)helsinki.fi
Professor Rikkert Wierenga, Uleåborgs universitet, tfn 08-553 1199, rik.wierenga(at)oulu.fi

Om Finlands Akademis samarbete med Indien:
Ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8338, jaana.roos(at)aka.fi
www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Internationellt

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
09-7748 8369, riitta.tirronen(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »