FI EN

Åtta akademiprofessorer för åren 2013–2017

05.06.12

Finlands Akademis styrelse har utnämnt åtta nya akademiprofessorer för perioden 1.1.2013–31.12.2017. De nya akademiprofessorerna är professorerna Lauri Aaltonen, Yrjö Helariutta, Jaakko Kaprio, Antti Kupiainen, Juha Merilä och Uskali Mäki från Helsingfors universitet, docent Elina Vuola från Helsingfors universitet samt professor Kari Rissanen från Jyväskylä universitet.

De nya akademiprofessorerna representerar följande forskningsområden: genetisk epidemiologi och cancergenetik, ekologi, växtbiologi, matematisk fysik, supramolekylär kemi, vetenskapsteori och teologi.

Enligt de internationella bedömarna är de utvalda personerna världsledande inom sitt eget område. De har alla stor potential att nå betydande vetenskapliga genombrott.

Finlands Akademis finansiering för akademiprofessorer är avsedd för heltidsforskning under en viss tid. Akademiprofessorerna anställs i arbetsavtalsförhållande hos de organisationer där de arbetar.

I början av 2012 fanns det 40 akademiprofessorer; en del av dessa avslutar sin period i årets slut.

De nya akademiprofessorerna presenteras i en skild bilaga och på Akademins webbplats på www.aka.fi/sv > Akademin > Organisation > Akademiprofessorer.

Mer information:

  • generaldirektör Heikki Mannila, tfn 09-7748 8210, och överdirektör för forskning Riitta Mustonen, tfn 09-7748 8220
  • biovetenskap och miljöforskning: enhetsdirektör Laura Raaska, tfn 09-7748 8336, och vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 09-7748 8243
  • kultur- och samhällsvetenskaplig forskning: enhetsdirektör Liisa Hakamies-Blomqvist, tfn 09-7748 8223, och ledande vetenskapsrådgivare Raija Matikainen, tfn 09-7748 8348
  • naturvetenskaplig och teknisk forskning: enhetsdirektör Susan Linko, tfn 09-7748 8215, och ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, tfn 09-7748 8384
  • hälsoforskning: enhetsdirektör Jarmo Wahlfors, tfn 09-7748 8328, och vetenskapsrådgivare Sara Illman, tfn 09-7748 8294

 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »