FI EN

Akademiprisen 2012 till Anna-Liisa Laine och Mari Sandell

(09.11.2012)

Finlands Akademi belönade den 9 november två meriterade forskare i Helsingfors med ett Akademipris. De belönade är akademiforskare, docent Anna-Liisa Laine från Helsingfors universitet och akademiforskare, docent Mari Sandell från Åbo universitet.

Evolutionsbiolog belönades för vetenskaplig djärvhet

Akademiforskare, docent Anna-Liisa Laine hör till evolutionsbiologernas absoluta elit i Finland. Som forskare har hon visat beundransvärd fördomsfrihet och anmärkningsvärt vetenskapligt mod. Redan som ung doktorand började hon exceptionellt målmedvetet utveckla och genomföra sin egen forskningslinje. Under sin forskarkarriär har hon aktivt sökt samarbete också med internationella toppforskare inom sitt forskningsområde. Nyligen beviljades hon Europeiska forskningsrådets ERC:s hårt konkurrerade Starting Grant-finansiering, med vilken hon kan fortsätta att förverkliga sin unika forskarvision. Laine är en viktig förebild för unga kvinnor som överväger en karriär som ekolog och vetenskapsidkare. Anna-Liisa Laine är nämligen inte bara en framgångsrik forskare, hon är även mor. Med sitt exempel visar hon att det är fullt möjligt att kombinera en framgångsrik karriär med familjeliv.

På institutionen för biovetenskaper vid Helsingfors universitet forskar Laine i varför växtsjukdomar uppträder där de uppträder och varför den skada de orsakar växterna varierar så mycket: ”Att förstå detta är viktigt dels med tanke på sjukdomar som hotar människan, dels med tanke på jordbruket, där växtsjukdomar årligen orsakar enorma skördeförluster. Själv närmar jag mig problemet ur grundforskningens perspektiv. Mitt konkreta forskningsobjekt är svartkämpar (Plantago lanceolata) som växer på torra ängar på Åland och den mjöldaggssvamp (Podosphaera plantaginis) som infekterar den”, berättar Laine.

I sitt arbete kombinerar Laine ekologiska experiment med genetik och matematisk modellering. ”En central utmaning för oss just nu är att förstå hur växtsjukdomarna övervintrar. Merparten av sjukdomsepidemierna på jorden präglas av säsongvariation så att sjukdomens populationsstorlek rasar vid tillväxtperiodens slut. Vi förstår inte ännu vilka faktorer som reglerar det här raset, trots att det är just den processen som avgör var och i hurdan form epidemin fortsätter nästa säsong. I våra färskaste rön ser vi t.ex. att mjöldaggssvamparnas linjer uppvisar betydande genetiska variationer i hur de lyckas övervintra.”

Akademipriset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.

Smakforskare belönades för samhälleligt genomslag

Akademiforskare, docent Mari Sandell har förtjänstfullt gjort smakforskningen känd och ökat allmänhetens intresse för ätbeteende. Hon är särskilt uppskattad för sitt tvärvetenskapliga och internationella samarbete. Sandell är en omtyckt talare som aktivt deltar i den offentliga debatten inom sitt område. Hon har också hållit många föreläsningar för både experter och den breda publiken samt skrivit populärvetenskapliga artiklar inom sitt ämnesområde. Sin sakkunskap har Sandell förstärkt bl.a. genom forskarbesök vid Monell Chemical Senses Center i USA, ett renommerat forskningsinstitut på detta område. Dessutom har hon varit en utomordentlig utbildare av unga forskare.

Sandell är livsmedelskemist och arbetar vid institutionen för biokemi och livsmedelskemi vid Åbo universitet samt vid universitetets utvecklingscentral för funktionella livsmedel. I sitt innovativa forskningsprojekt Bitter smak och ätbeteende utforskar hon ett nytt och intressant område, frågan om hur vi väljer vår mat och hur vi äter. Sandell kombinerar sitt kunnande inom livsmedelsvetenskap med beteendevetenskaper och genetik: ”Trots att det är viktigt att känna till smakämnena i maten på molekylär nivå kan människorna reagera på dem på olika sätt. Vårt ätbeteende styrs ofta dels av faktorer som påverkar vår förnimmelse av matens kvalitet, dels av våra individuella smakpreferenser.”

Sandell fascineras av maten som forskningsobjekt: ”Jag är mycket entusiastisk för matens psykogenomik, dvs. frågan om hur vårt genom påverkar vårt smaksinne, vår upplevelse av mat och våra matvanor. Min forskning har visat att vi lever i individuella smakvärldar och upplever livsmedlens egenskaper mycket olika. Det här syns också i vardagen i form av olika val i fråga om mat. Många äter sådant de tycker smakar gott, men upplevelsen av god smak är individuell. Jag är intresserad av varför det förhåller sig så och på vilket sätt det påverkar våra liv. Som forskare är jag glad över att kunna påverka i samhället genom att berätta om matupplevelsens komplexitet och om de möjligheter som matfostran kan erbjuda.”

Akademipriset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Akademiprisen ska sporra forskare

Akademiprisen beviljades nu för tionde gången. Prisen kan beviljas akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Finlands Akademi. Beslut om prisen fattas av Akademins styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Mer information:

  • överdirektör för förvaltning Ossi Malmberg, Finlands Akademi, tfn 029 533 5003, ossi.malmberg(at)aka.fi
  • Anna-Liisa Laine, Helsingfors universitet, tfn 040 7374 226, anna-liisa.laine(at)helsinki.fi
  • Mari Sandell, Åbo universitet, tfn 0400 742 408, masaarim(at)utu.fi

Bilder och videoklipp

 

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 029 533 5068
terhi.loukiainen(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »