FI EN

3,5 miljoner euro till samnordisk klinisk medicinsk forskning

(28.03.2012)

Finlands Akademi och Vetenskapsrådet i Sverige har beslutat att bevilja 3,5 miljoner euro till finländska och svenska forskare för bilateral klinisk patientforskning. Finansieringen beviljas bland annat för en utredning av sambandet mellan influensavaccinet Pandemrix och narkolepsi samt för en undersökning som ska besvara viktiga frågor kring behandlingen av ledgångsreumatism. Målet med finansieringen är att stärka den medicinska forskningen i Finland och Sverige för att bibehålla en konkurrenskraftig position globalt och bemöta de stora globala utmaningarna. Forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi och ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet fattade finansieringsbesluten tillsammans, men finansieringen beviljas till det egna landets forskare. Det här är fösta gången som dessa finansiärer samarbetat på detta sätt inom klinisk medicinsk forskning.

Finansieringsperioden för de treåriga forskningsprojekten inleds den 1 september 2012.

Finlands Akademi finansierar följande projekt:

Docent Markku Partinen leder ett konsortium som undersöker sambandet mellan influensavaccinet Pandemrix och fallen av narkolepsi som i Finland och Sverige observerats bland personer i åldern 4–19 år. År 2010 noterades en nästan 13-faldigt ökad risk för narkolepsi hos barn och unga efter vaccination med Pandemrix jämfört med dem som inte vaccinerats. Forskningsprojektet ska undersöka genetiska och miljöfaktorers inverkan samt olika cellmekanismer som observerats i samband med vaccinationsrelaterad narkolepsi och ”vanlig” narkolepsi. En bättre förståelse av dessa mekanismer kan bidra till att utveckla nya behandlingar mot narkolepsi. Det finsk-svenska samarbetet gör att forskningen kan inkludera ett tillräckligt antal patienter.

Docent Jyrki Tenhunen (Tammerfors universitetscentralsjukhus) forskar kring septisk chock (dvs. blodförgiftning), ett allvarligt sjukdomstillstånd där bakteriegifter i blodet utlöser en kraftig inflammatorisk reaktion. Mortaliteten vid septisk chock kan vara upp till 60 procent. Forskningsprojektet undersöker en ny behandlingsmetod där receptorer som separerats från en inflammatorisk cells yta används för att rena blodet från bakterier och deras restprodukter. Forskningens hypotes är att vanlig behandling med antibiotika kan lämna kvar rester från döda bakterier i blodet och på så sätt upprätthålla chocken. Forskningen leds av professor Karl Tryggvason från Karolinska institutet i Stockholm.

Professor Jorma Toppari (Åbo universitet) leder ett forskningsprojekt där finländska och svenska sakkunniga inom hälso- och sjukvård och medicin ämnar bilda en toppenhet för utvecklingen av fertilitetsbevarande behandling för pojkar som har fått bestående testikelskada till exempel efter cancerbehandling eller kryptorkism (icke-nedstigen testikel). I projektet deltar sju centrer från fyra länder. Nätverket kommer också att ordna forskarutbildning för unga forskare och kliniker, organisera årliga forskningsmöten och seminarier samt upprätta en interaktiv webbmiljö med information för patienter och familjer. Enheten strävar efter att bli en av världens ledande toppenheter inom forskning och hälso- och sjukvård inom området i fråga.

Docent Dan E. Nordström (Helsingfors universitet) forskar kring ledgångsreumatism och valet av den optimala behandlingen i ett tidigt skede av sjukdomen. Nordströms forskningsprojekt ska genomföra en ny prövarinitierad studie vid tidig ledgångsreumatism i det nordiska samarbetsprojektet NORDSTAR. Projektet inkluderar 800 patienter för att utvärdera fyra moderna aktiva behandlingsstrategier. Forskarna i projektet ämnar också undersöka möjligheten att reducera eller avsluta medicinering efter uppnådda goda effekter. NORDSTAR-studien och detta nordiska initiativ kan ta fram svar på många viktiga frågor om behandlingen av ledgångsreumatism. Förväntningen är att sådana resultat kommer att prägla vården av den nydiagnostiserade patienten i flera år framöver.

Mer information

Finlands Akademi
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 09-7748 8458
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »