FI EN

Vetenskapens tillstånd och nivå åter under lupp

10.6.2011

Finlands Akademi har inlett arbetet med att utvärdera vetenskapens tillstånd och nivå i Finland. Rapporten kommer att analysera den finländska forskningens styrkor och svagheter samt ta fram utvecklingsförslag för disciplinspecifika strategier. Rapporten ska bli färdig i december 2012. Akademin har publicerat översikter över vetenskapens tillstånd och nivå i Finland vart tredje år sedan 1997.

Utvärderingen består av tre delar. I del ett granskar experter sammankallade av Akademin och Tekes effektfullheten av det finländska forskningssystemet. Del två presenterar Akademins disciplinspecifika analys av forskningens styrkor och svagheter. I del två tas också fram utvecklingsförslag som underlag för strategier inom olika discipliner.

Del tre av utvärderingen innehåller en tematisk översikt av vetenskapens tillstånd och nivå i Finland inom utvalda forskningsområden som har att göra med mänsklighetens och samhällets stora utmaningar. Tyngdpunkten i översikten ligger på framsyn. Målet är att identifiera den finländska forskningens styrkor och möjligheter när det gäller att bemöta de stora utmaningarna.

Bland mänsklighetens stora utmaningar har Akademins styrelse valt ut sex utmaningar som Akademin kommer att fokusera på i framtiden, bland annat genom sina forskningspolitiska åtgärder. De sex utvalda utmaningarna är klimatet och miljön i nordliga områden, hållbar energi, interkulturell dialog, en hälsosam vardag för alla, lärande och kunnande i mediesamhället samt en åldrande befolkning.

Utvärderingen skiljer sig något från de tidigare i och med att man nu också kommer att öppna en webbportal med aktuell data om olika discipliner. Informationen kan systematiskt utnyttjas i forskningspolitiskt beslutsfattande, i Akademins, universitetens och forskningsinstitutens strategiska planering samt i förverkligandet av planerna. Utöver informationen på webben kommer utvärderingens resultat också ges ut i form av en rapport som ger en täckande bild av den finländska forskningens tillstånd.

I utvärderingsarbetet utnyttjas statistiska och bibliometriska material som kompletteras med kvalitativ data. I arbetet kan även utnyttjas andra utvärderingar som utförts eller pågår vid universitet samt Akademins tidigare utvärderingar av enskilda vetenskapsgrenar. Disciplinspecifika workshopar kommer att spela en central roll i genomförandet av utvärderingen. Till dessa kommer Akademin att bjuda in välrenommerade experter och andra sakkunniga.

Ordförande för utvärderingens ledningsgrupp är Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila; vice ordförande är styrelsens ordförande, professor Arto Mustajoki. Ledningsgruppens medlemmar är Riitta Mustonen, direktör för forskning vid Akademin, och ordförandena för Akademins fyra forskningsråd, professorerna Aila Lauha, Erkki Oja, Paavo Pelkonen och Tuula Tamminen. Forskningsinstituten representeras av Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas och universiteten av rektor Lauri Lajunen från Uleåborgs universitet. Undervisnings- och kulturministeriets representant är undervisningsråd Erja Heikkinen. Ansvariga för utvärderingen är Finlands Akademis strategidirektör Leena Treuthardt.

Mer information ges av strategidirektör Leena Treuthardt, tfn 09-7748 8315.

 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »