FI

Ubik datateknik underlättar vardagen för äldre med minnesstörningar

14.01.2011

Med växande livslängd ökar antalet äldre som lider av minnesstörningar oroväckande starkt inom de närmaste åren. Enligt internationella befolkningsprognoser kommer alla nuvarande sjukhus och vårdinrättningar senast 2040 att vara fullbelagda enbart med patienter som lider av minnesstörningar. Utvecklingsprognosen i Finland är sämst inom hela EU och globalt är läget värre endast i Japan.

För närvarande pågår ett forskningsprojekt finansierat av Finlands Akademi där man söker en hållbar lösning för hur äldre med minnesstörningar i framtiden ska kunna bo kvar hemma längre i stället för att vårdas på en institution. Tanken är att hjälpmedlen i de äldres bostäder och näromgivning ska förbättras så att de kan röra sig tryggt utan hinder. Det är här den intelligenta datatekniken kommer in i bilden.

”Hemmet kopplas samtidigt ihop med såväl offentliga social- och hälsovårdstjänster som privata välfärds- och butikstjänster. Det ger bättre tillgång och kvalitet på servicen”, konstaterar projektets ledare, professor Petri Pulli från Uleåborgs universitet. De äldres boendemiljö förses med intelligenta tjänster som hjälper och underlättar i vardagen och bidrar till en trygg öppenvård.

Det mångvetenskapliga forskningsprojektet tar fram mobila tjänster med ubik teknik och avancerade gränssnitt med hjälp av givarnät. ”Arbetet aktualiserar också många etiska frågor, såsom hur de äldres integritet och självbestämmande ska tryggas och hur frågor om beslutanderätt och ansvar vid skötseln av olika ärenden ska avgöras”, konstaterar Pulli.

Forskningsprojektet är fyraårigt (2009–2012) och ingår i Finlands Akademis forskningsprogram UBICOM och kommunikationens mångfald (MOTIVE). Till den mångvetenskapliga forskningsgruppen hör professor Petri Pulli (datavetenskap), professor Yrjö Tuppurainen (arkitektur) och professor Timo Jämsä (medicinsk teknik) från Uleåborgs universitet samt professor Minna Isomursu från VTT och med dr Petteri Viramo från Oulun Diakonissalaitos. Projektets vetenskapliga ledare är professor Petri Pulli.


Mer information:
Vetenskaplig ledare, professor Petri Pulli, petri.pulli(at)oulu.fi, 040-500 0765 Projektchef Eeva Leinonen, eeva.leinonen(at)oulu.fi, 049-19 847

www.aka.fi/motive


Finlands Akademi
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »