FI EN

De fiffigaste belönades igen:

Studier om cancergen och klassisk geometri vinnare i gymnasieelevernas vetenskapstävling 2010

7.4.2011

Vinnarna i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu 2010 har utsetts. Sakke Suomalainen som studerar vid matematikgymnasiet Helsingin matematiikkalukio vann Viksus nationella kategori med sitt fina arbete i matematik. Arbetet fick beröm för sin högklassiga kreativitet: det är som skrivet av en yrkesmatematiker. Jaana Tuominen som studerar vid gymnasiet Tikkurilan lukio vann den internationella kategorin med sitt ambitiösa arbete i biologi. Arbetet är metodologiskt förtjänstfullt och ger prov på utmärkt analys. Bägge vinnarna belönades med 4 000 euro.

Undervisningsminister Henna Virkkunen och Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila belönade Viksuvinnarna vid en prisutdelningsceremoni torsdag 7.4.2011 kl. 15.00. Sammanlagt 15 studerande, sex skolor och två lärare fick pris. Totalt 30 000 euro fördelades bland vinnarna.

Pristagare i Viksus nationella kategori

1:a plats: Sakke Suomalainen (18) från matematikgymnasiet Helsingin matematiikkalukio generaliserade den tvådimensionella Mohr-Mascheronis sats till tre dimensioner.

2:a plats: Joona Pohjonen (17) från gymnasiet Karstulan lukio utvecklade en metod för att styra robotar med hjälp av maskinseende.

3:e plats: Petriina Piuhola (20) från gymnasiet Ressun lukio undersökte inställningen till politik bland ungdomar i Helsingfors.

4:e plats: Nyyti Kinnunen (18) och Henna Silvennoinen (17) från gymnasiet Valkeakosken Tietotien lukio/matematiklinjen vid Päivölä undersökte i sitt tävlingsbidrag identifiering av djur i laserskannat material.

5:e plats: Marlon Moilanen (18) från gymnasiet Ressun lukio analyserade varför det är så svårt att tala om Gud.

6:e plats: Henri Niva (18) från matematikgymnasiet Helsingin matematiikkalukio undersökte i sitt tävlingsbidrag den optimala lösningsstrategin för datorspelet Minröj och de faktorer som påverkar spelets svårighetsgrad.

7:e plats: Olavi Misin (17) från gymnasiet Turun Suomalainen Yhteiskoulu undersökte i sin studie FNR-like-proteinets funktion och eventuella delaktighet i fotosyntesreaktionerna.

Pristagare i Viksus internationella kategori

1:a plats: Jaana Tuominen (18) från gymnasiet Tikkurilan lukio utredde i sin undersökning cancergenen tp53:s funktion.

2:a plats: Jarkko Etula (20) från gymnasiet Kuopion Lyseon lukio undersökte tre finländska bärs (jordgubbe, lingon och svart vinbär) användbarhet som sensiteringsmedel i färgämnessensiterade solceller.

3:e plats: Krista Sirola (18) från gymnasiet Jyväskylän Lyseon lukio granskade i sin studie effekten av finlandiseringen på läroböckerna i den finländska grundskolan på 1970-talet.

4:e plats: Fanni Yli-Äyhö (18) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu jämförde i sin undersökning en egenhändigt gjord solkräm med motsvarande kommersiella produkter.

5:e plats: Anni Karjala (18) från gymnasiet Ressun lukio undersökte i sitt tävlingsbidrag bondbönans anpassning till torka.

6:e plats: Krista Koskivirta (18) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu begrundade i sin studie om stoicismen, kristendomen eller ekonomiska faktorer påverkade de lagreformer som gällde slavarnas ställning i det romerska riket.

7:e plats: Sakari Mesimäki (19) från gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio utredde i sitt arbete problemen i den japanska historieskrivningen i anslutning till Nanjingmassakern på 1930-talet.

Prisbelönta skolor och lärare

Skolorna Ressun lukio, Oulun Lyseon lukio, Joensuun Lyseon lukio, Kuopion Lyseon lukio, Karstulan lukio och Rudolf Steiner skolan i Helsingfors premieras med 1 000 euro för aktivt deltagande och god framgång. Lärarpriset på 750 euro går till Salla Luukkonen, som undervisar i historia i gymnasiet Tampereen lyseon lukio och Ville Tilvis, som undervisar i matematik i matematikgymnasiet Helsingin matematiikkalukio.

Viksu erbjuder en möjlighet att bekanta sig med vetenskapen

Gymnasisternas vetenskapstävling Viksu anordnades nu för trettonde gången. Man kan delta i tävlingen med en studie i anslutning till vilket som helst av gymnasiets läroämnen. Viksu ger unga en möjlighet att pröva sina vingar i fråga om vetenskapligt arbete. Genom tävlingen Viksu vill Finlands Akademi visa de unga att forskaryrket kan vara ett tänkbart karriärsval.

I Viksu 2010 deltog 145 tävlingsbidrag från 39 gymnasier. Antalet gymnasier som deltog i tävlingen ökade märkbart från året innan. Även antalet pojkar som deltog i tävlingen ökade från tidigare år; den här gången deltog 73 pojkar och 87 flickor. Par- och grupparbeten inberäknade lämnade sammanlagt 160 gymnasister in tävlingsbidrag. Flest bidrag gjordes inom ämnena modersmål och litteratur, historia, fysik, psykologi och matematik.

Vinnarnas fotografier:

Vinnarna fotograferas i samband med prisutdelningen på Finlands Akademi och bilderna finns tillgängliga via FNB Info fr.o.m. 7.4 cirka kl. 20. Dessutom erbjuder vi medierna ett cirka en minut långt videoklipp från prisutdelningen.

 

Mer information:
Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 09-7748 8385, 040-828 1784
e-post terhi.loukiainen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »