FI EN

Storsatsning på forskningsinfrastrukturer

18.01.2011

Finlands Akademi har beslutat att bevilja ca 26 miljoner euro till forskningsinfrastrukturer i Finland. Med forskningsinfrastrukturer avses instrument, apparatur, material och tjänster som bl.a. möjliggör och främjar forskning och utveckling. De infrastrukturer som beviljas stöd har prioriterats av finländska universitet och forskningsinstitut som kraftfulla och omfattande vetenskapliga helheter.

”Det har länge funnits ett behov av att finansiera infrastrukturer. Denna nationella utlysning kommer att lägga grunden för en fortsatt utveckling av högklassiga forskningsmiljöer”, säger Riitta Mustonen, direktör för forskning vid Finlands Akademi.

Akademin beviljar finansiering till sammanlagt 26 infrastrukturprojekt. Av dessa är 17 kopplade till den europeiska vägvisaren utarbetad av ESFRI (Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur) eller till Finlands nationella vägvisare som kartlägger landets nödvändiga infrastruktur. Ett flertal andra länder har gjort liknande planer och lanserat finansieringsprogram för forskningsinfrastrukturer.

Finansiering gick bl.a. till Observationssystemet för mätning av koldioxidutbytet (Integrated Carbon Observation System, ICOS). ICOS är en europeisk distribuerad infrastruktur som ska öka kunskaperna om utbytet av växthusgaser mellan marken och atmosfären genom att samordna och utveckla europeiska mätningar från mätstationer spridda över hela Europa. Finland har ansökt om att högkvarteret för ICOS skulle placeras i Finland.

Projektet Biomedinfra vid Helsingfors universitet beviljades finansiering för att etablera infrastrukturer inom tre ämnesområden:

1) biobanksverksamhet för biomedicinsk forskning
2) högprestandaberäkning för materialanalys
3) överföring av forskningsresultat till tillämpningar inom hälsovården och utnyttjande av forskningsresultat i affärsverksamhet, särskilt inom diagnostik och personaliserad medicin.

Biomedinfra är ett konsortium av finländska organisationer som representerar tre ESFRI-projekt som ingår i den nationella vägvisaren för infrastrukturer.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) var också ett av de projekt som fick finansiering. FSD, en självständig enhet vid Tammerfors universitet, bevarar och distribuerar forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Inom de närmaste åren ska arkivet utvidga utbudet av data och informationstjänster. FSD är också med i ESFRIs verksamhet.

Finansiering gick också till Micronova, Aalto-universitetets och VTT:s gemensamma satsning inom mikro- och nanoteknologi. Med finansieringen ska Micronova utveckla elektronstrålelitografi (electron beam lithography, EBL) och använda atomlagerdeponering (atomic layer deposition, ALD) för att tillverka tunnfilm av metall. Elektronstrålelitografi hör till de mest komplicerade forskningsprojekten och har redan lett till nya genombrott och kommer att bidra till mycket betydande resultat. Exempel på sådana är en kvantmetrologisk triangel och en en-elektronsbaserad definition av enheten ampere samt nanomekaniska grafenkomponenter och nanorörsbaserade minneskretsar. ALD-reaktorn ska i sin tur användas för att utveckla elektriskt ledande tunnfilm av metall.

Syftet med Finlands Akademis utlysning för forskningens infrastrukturer är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den tvärvetenskapliga forskningen, göra de finländska forskningsmiljöerna attraktivare och underlätta både det nationella och det internationella samarbetet mellan forskare och forskargrupper vid universiteten. Utlysningen är också avsedd att stödja dels forskarutbildningen, dels det vetenskapliga kunnandet och kunskapskapitalet.

Mer om forskningsinfrastrukturer:

• ESFRI
• Forskningsinfrastrukturerna på nationell nivå: Nuläge och vägvisare (Undervisningsministeriet 2009)
• Forskningsinfrastrukturer på research.fi

Mer information:

• Finlands Akademi: ledande vetenskapsrådgivare Eeva Ikonen, tfn 09-7748 8233,  eeva.ikonen(at)aka.fi
• Finlands Akademi: ledande vetenskapsrådgivare Hannele Kurki, tfn 09-7748 8398, hannele.kurki(at)aka.fi
• Nationell vägvisare, undervisnings- och kulturministeriet: undervisningsråd Petteri Kauppinen, tfn 09-1607 7479, petteri.kauppinen(at)minedu.fi

Mer information om nämnda projekt:

• professor Timo Vesala, Helsingfors universitet, Dynamicum, tfn 050-415 4767, timo.vesala(at)helsinki.fi
• direktör Olli Kallioniemi, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), tfn 09-191 25731, olli.kallioniemi(at)helsinki.fi
• direktör Sami Borg, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD), tfn 03-3551 8524, sami.borg(at)uta.fi
• direktör Veli-Matti Airaksinen, Micronova, tfn 09-470 26075, veli-matti.airaksinen(at)aalto.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 09-7748 8327
leena.vahakyla(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »