FI EN

Social optimism under studietiden underlättar övergången till arbetslivet

28.02.2011

De studerandes sociala färdigheter och inställning till sociala situationer under studietiden förebådar hur övergången till arbetslivet kommer att lyckas. De sociala strategier som studerande tillägnar sig under studietiden inverkar också på hur väl de förbinder sig till och orkar i arbetet i ett tidigt skede av karriären. Förhållandet mellan de studerandes sociala attityder och hur de klarar arbetslivets utmaningar har analyserats i ett forskningsprojekt som Finland Akademi finansierat.

”Om den studerandes sociala optimism ökar under universitetstiden, kommer han eller hon troligtvis att uppleva arbetsengagemang, ägna sig åt sitt arbete och starkt förbinda sig till sin karriär”, säger professor Katariina Salmela-Aro vid Helsingfors universitets forskarkollegium som ledde undersökningen. Arbetsengagemang är ett begrepp som beskriver den energi, entusiasm och förbindelse man känner för arbetet. Med arbetsengagemang avses ett positivt känslo- och motivationstillstånd i arbetet.  Om en studerande undviker sociala situationer under studietiden kan det å andra sidan varsla om en känsla av distans i förhållande till arbetet och en ökad sannolikhet för utmattning och utbrändhet efter övergången till arbetslivet.

Med hjälp av en längdsnittsstudie har forskarna följt deltagarna i undersökningen i 18 år och analyserat deras övergång från ungdomen till vuxenlivet. 292 studerande vid Helsingfors universitet deltog i undersökningen som är en del av den mer omfattande undersökningen Helsinki Longitudinal Student Study (HELS).

Det finns inte mycket forskning om hur de sociala strategier man tillägnar sig under studietiden påverkar hur man orkar i arbetet och benägenheten till utbrändhet senare i livet. ”Våra resultat visar att de studerandes sociala optimism framträder som en hög nivå av förbindelse till arbetet ännu 10–15 år efter universitetstiden. Pessimism och social tillbakadragenhet predisponerade å andra sidan för utbrändhet i arbetet under 10–15 år efter studietiden”, berättar Salmela-Aro.

Enligt Salmela-Aro kan individens attityd till sociala situationer ha långtgående följder. ”God kommunikativ kompetens, en social approach och gemenskap kan tillföra den studerande mentala resurser som är väsentliga i den värld av dagligt arbete och tävlingsinriktat karriärskapande de står inför.”

Enligt resultaten av undersökningen borde man satsa på att utveckla de studerandes samhörighet och sociala färdigheter, eftersom det skulle främja en lyckad övergång från studierna till arbetslivet.

Undersökningsresultaten publiceras i en artikel i Journal of Vocational Behavior:
Salmela-Aro, K., et al., Social strategies during university studies predict early career work burnout and engagement: 18-year longitudinal study. Journal of Vocational Behavior (2011)

Mer information:
Professor Katariina Salmela-Aro, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi, tfn 050-415 5283 eller 09-191 23255

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »