FI EN

Sex vägar som leder till vuxenhet

28.02.2011

Det finns få livsskeden där individen går igenom lika många stora förändringar i livet som den unga vuxna i 19–30 års åldern. Frigörelsen från barndomshemmet, yrkesval, inledningen av karriären, parförhållande och föräldraskap inträffar under den här perioden. Även de samhälleliga och medborgerliga plikterna kommer in i bilden i det här skedet av den unga vuxnas liv.

Katariina Salmela-Aros forskningsgrupp har utrett övergången till vuxenlivet genom att undersöka de mest centrala rollförändringarna unga vuxna går igenom. I undersökningen som finansierats av Finlands Akademi har forskarna med hjälp av en längdsnittsstudie följt med hur unga vuxna hittat sin plats i de olika livsfaserna – studierna, arbetet, boendet, parförhållandet och bildandet av familj. Det är frågan om en komplex helhet av olika överlappande förändringsfaser och övergångar.

Då Salmela-Aros forskningsgrupp undersökte de studerandes livsfaser upptäckte forskarna sex olika vägar som leder till vuxenheten. Den största gruppen utgörs av dem som följer den traditionella vägen och går igenom alla utvecklingsskeden i normal tid. Till den här gruppen hörde 24 procent av dem som deltog i undersökningen. De snabba (15 % av de svarande) framskrider snabbt på alla delområden (studier, arbete, parförhållande, föräldraskap). Till gruppen snabbt parförhållande och långsamt föräldraskap (15 %) hör de som ingår ett parförhållande i normal tid, men blir föräldrar sent.

Till gruppen snabb karriär och instabila parförhållanden (15 %) hör de som framskrider snabbt i sina studier och snabbt kommer ut i arbetslivet, men som ligger efter i att ingå parförhållande och har många förhållanden och separationer bakom sig. De som hör till gruppen singel och långsam karriär (15 %) har svårt att bilda ett parförhållande och framskrider också långsamt i studierna och i arbetslivet. För de långsamma (19 %) fördröjs både parförhållandet, studierna och övergången till arbetslivet jämfört med de andra grupperna.

”Enligt undersökningen var de unga vuxna som gick igenom utvecklingsfaserna i normal tid eller snabbt nöjdare med sina liv då de nådde medelåldern, än de som gick igenom utvecklingsfaserna senare. Förlängda universitetsstudier och ensamhet försämrade livskvaliteten senare i livet, medan kombinering av familj och arbete ökade välmågan”, sammanfattar Salmela-Aro.

I undersökningen följde man 182 studerande vid Helsingfors universitet som hade inlett sina studier 1991. Undersökningen är en del av den mer omfattande undersökningen Helsinki Longitudinal Student Study (HELS).

Resultaten publiceras i en artikel i Advances in Life Course Research:
Salmela-Aro, K. et al., Mapping pathways to adulthood among Finnish university students: Sequences, patterns, variations in family- and work-related roles. Advances in Life Course Research (2011)

Mer information:
Professor Katariina Salmela-Aro, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi, tfn 050-415 5283 eller 09-191 23255 

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

 

 

 

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »