FI EN

Septemberutlysningen nu på webben

(20.7.2011)

Kungörelsen för Finlands Akademis septemberutlysning 2011 finns nu på Akademins webbplats. Den finska versionen publicerades i början av juli. Ansökningar kan lämnas in i Akademins e-tjänst under ansökningstiden 6–30 september 2011. Internationella utlysningar kan ha avvikande ansökningstider och det lönar sig att kontrollera den utsatta tiden för när utlysningen går ut skilt för varje bidragsform.

De sökande ska göra upp sina forskningsplaner och publikationsförteckningar enligt nya anvisningar.

Akademins allmänna ansökningstider har justerats. De årliga utlysningarna öppnas i september och april. I september kan finansiering sökas för bland annat akademiprojekt och forskaranställningar (akademiprofessor, akademiforskare, forskardoktor). Förhandsinformation om aprilutlysningen ges i kungörelsen för septemberutlysningen.

Finansiering som kan sökas i september 2011:

För forskning

 • Akademiprojekt, alla forskningsområden
 • Akademiprojekt med särskild inriktning
  • Utvecklingsforskning
  • Hållbar ekonomi
  • Trådlös dataöverföring
  • Trådlös kommunikation (Finlands Akademi, Tekes, NSF)
  • Kärnteknik

Gemensamma utlysningar med internationella finansiärer

 • Biovetenskap och miljö (Finlands Akademi, JSPS)
 • Klinisk forskning (Finlands Akademi, Vetenskapsrådet)
 • Materialvetenskap och -teknik (Finlands Akademi, NSF)
 • Äldreforskning: ERA-AGE 2 JCRA
 • Gemensam programplanering av forskning om neurodegenerativa sjukdomar (JPND), pilotutlysning
 • Akademins forskningsprogram
  • Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA), preliminär ansökan
  • Programmerbara material (OMA), preliminär ansökan
  • Beräkningsvetenskaper (LASTU), andra steget

För forskare

 • Akademiprofessorer
 • Akademiforskare
 • Forskardoktorer
 • Särskild finansiering för forskare
  • Kliniska forskare
  • Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal
   • Fellowships från utländska finansiärer: JSPS Fellowship till Japan, CAS Fellowship till Kina           
   • Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysningar

För forskningsmiljöer

 • Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro), preliminär ansökan

 

Mer information:

Akademin flyttar 1–2 september 2011 och har stängt under flytten. Våra e-postadresser ändras inte. 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »