FI EN

Rökning under graviditeten ökar sannolikheten för att också barnet börjar röka

 21.03.11

Möss som på fosterstadiet exponerats för nikotin har en större benägenhet än normalt för självreglering av nikotin innan de nått vuxen ålder. Dessa forskningsresultat stöder tesen att ungdomar som på fosterstadiet exponerats för nikotin dels har en större benägenhet att börja röka vid tidiga tonår, dels också är känsligare för nikotinets beroendeframkallande effekter i synnerhet i stressande situationer, till exempel bland kompisar som alla röker. Experimenten med möss gjordes i ett projekt inom Finlands Akademis forskningsprogram för beroendefrågor, där man undersökte nikotinberoendets mekanismer på beteende- och molekylnivå.

Den viktigaste iakttagelsen i detta finsk-ryska samprojekt var att tillsats av nikotin i gravida mushonors dricksvatten ledde till att ungarna till dessa honor senare själva reglerade sin nikotinmängd annorlunda än kontrollgruppens ungar. Ungarna till honor som hade fått nikotin valde oftare än kontrollgruppens ungar nikotin, redan efter låga doser.

Inom forskningsprojektet undersöktes också samverkan på receptornivå mellan nikotin och opioider, dvs. morfin och besläktade föreningar. En receptor är en proteinstruktur i kroppen vid vilken ämnen både inifrån kroppen och utifrån fastnar. Med receptorernas hjälp förmedlas vital information inne i cellerna vidare. En förening som fastnar på receptorn kan också påverka eller släcka dess funktion. Undersökningen gjordes på cellinjer som uttrycker olika underarter av nikotinreceptorer. De aktiveras då nikotinet binds vid dem.

Forskningsresultaten visar att morfin och dess besläktade föreningar som normalt binds vid sina egna receptorer också binds vid nikotinreceptorer och modifierar deras reaktioner. Detta kan vara en förklaring till att så många rökare också använder andra berusande medel. Resultaten öppnar också möjligheter att ta fram nya läkemedel för både tobaks- och narkotikaavvänjning. Behovet är pockande.

Forskningsprojektet genomfördes vid avdelningen för farmakologi och toxikologi vid farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet samt vid Pavlovs Medicinska universitet i S:t Petersburg och Sjemjakin-Ovtjinnikovs institut för bioorganisk kemi i Moskva. Både forskarutbytet och utbytet av forskningsmaterial och information över riksgränsen var livligt inom projektet. Den finska gruppens forskning finansierades av Finlands Akademi.

Mer information: projektledaren, professor Raimo K. Tuominen, Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi och universitetslektor, docent Outi Salminen, Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten, avdelningen för farmakologi och toxikologi, tfn 09-191 59640, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 09-7748 8327
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »