FI EN

Nytt selektivt läkemedel för minskad rökning

 17.03.2011

Inom Finlands Akademis forskningsprogram Beroendefrågor har forskarna utvecklat ett läkemedel för tobaksavvänjning som gör att det tar längre tid för nikotinet att avgå från kroppen. Med läkemedlets hjälp kan rökare lättare dra ner på sin rökning.

Nikotin upptas kvickt i kroppen från munnens slemhinna och i synnerhet från lungorna, varefter det snabbt når hjärnan. Då det når levern bryts det ner av ett visst enzym, CYP2A6. Rökaren reglerar kroppens nikotinhalt genom att röka med vissa intervaller. I de preliminära undersökningarna har projektets kanadensiska samarbetspartner visat att en rökare som får ett läkemedel som blockerar enzymet CYP2A6 röker färre cigarretter. Tyvärr kan de nuvarande läkemedlen för blockering av enzym CYP2A6 inte användas vid tobaksavvänjning, eftersom de har för skadliga egenskaper.

”Vi utvecklar en CYP2A6-inhibitor från nolläge, dvs. siktet är inställt på ett selektivt läkemedel som påverkar endast ett viss önskat objekt i kroppen. Arbetet underlättas av att vi har exakt kunskap om objektets, alltså CYP2A6:s struktur. Därför kan vi med hjälp av datorstödd modellering planera molekyler som binds mycket exakt vid det önskade objektet utan att störa andra kroppsfunktioner. I dagens läge, då det fyraåriga projektet redan avslutats, har vi hittat flera molekyler med en struktur som avviker från de tidigare kända. Under projektets lopp har vi fått ny kunskap om hur molekylerna binds vid enzymets CYP2A6 aktiva centrum. Vägen från de nu upptäckta molekylerna till ett fungerande läkemedel är dock lång och dyr”, berättar projektledaren, professor Hannu Raunio.

Behandling av tobaksberoende har traditionellt eftersträvar totalt rökstopp, för vilket ett flertal olika metoder har utvecklats. De läkemedel som används i avvänjningen är nikotin, bupropion och vareniklin. Syftet med nikotinpreparaten är att eliminera abstinenssymptomen och därigenom ge den egentliga tobaksavvänjningen ”arbetsro”. Dessa behandlingsmetoder har dock fungerat dåligt, och som ett alternativ till totalt rökstopp har man därför efterlyst behandlingar som hjälper rökaren att dra ner på sin rökning. Det är den sortens läkemedel som Raunios projekt tar fram.

Mer information: professor Hannu Raunio, Östra Finlands universitet, fakulteten för hälsovetenskaper, fornamn.efternamn(at)uef.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 09-7748 8327
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »