FI EN

Nya akademiforskare och forskardoktorer inom naturvetenskap och teknik – internationalisering och mångvetenskaplighet allt viktigare

(9.5.2011)

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik vid Finlands Akademi utnämnde 19 nya akademiforskare och 49 nya forskardoktorer vid sitt sammanträde den 9 maj. De utnämnda inleder sina perioder som akademiforskare respektive forskardoktorer i september. Forskningsrådet anvisade sammanlagt cirka 7,4 miljoner euro för akademiforskarna och 13,7 miljoner euro för forskardoktorerna.

I utlysningen, som avslutades i oktober ifjol, fick forskningsrådet ta emot 141 akademiforskaransökningar. De nu utsedda akademiforskarna disputerade för 3–9 år sedan. Akademiforskarperioden är fem år, varefter de som haft anställningen ofta placerar sig i krävande uppgifter vid universitet eller forskningsinstitut, men också på andra platser. Forskningsrådet fattar i juni ett separat beslut om bidrag för de nya akademiforskarnas forskningskostnader.

I utlysningen för forskardoktorer inlämnades 237 ansökningar. En forskardoktor kan utnämnas för en tre års period då det vid tidpunkten för utlysningen har gått högst fyra år från disputationen. Förutom lön får forskardoktorerna finansiering för bland annat internationellt samarbete och internationell mobilitet. Med det här finansieringsinstrumentet vill Akademin stödja forskarnas självständiga utveckling efter disputationen.

Internationella kontakter och mångvetenskaplighet viktiga

Av de nya forskardoktorerna är inemot 70 procent på väg utomlands för att bedriva forskning under mer än tre månader. Också bland de nya akademiforskarna fanns det många som hade en plan för internationell mobilitet. Omkring en femtedel av både forskardoktorerna och akademiforskarna har utländsk bakgrund. Av de 19 utnämnda akademiforskarna var en dryg fjärdedel kvinnor, medan motsvarande andel bland forskardoktorerna var något under en tredjedel. Bland forskningsområdena var mångvetenskaplig materialvetenskap särskilt populär; inom det området inlämnades rikligt med såväl akademiforskar- som forskardoktorsansökningar. Också inom de så kallade stora utmaningarna, såsom klimatförändringen och energiforskningen, var ansökningarna talrika. I en stor del av forskningsprojekten bedrivs mångvetenskapligt samarbete mellan flera forskningsgrupper. De nya akademiforskarnas genomsnittliga ålder är 35 år, forskardoktorernas 32 år.

De nya forskardoktorerna forskar inom bland annat i följande områden:

Tekn. dr. Sören Ehlers från Aalto-universitetet utvecklar metoder för modellering av hur stålskivor rivs sönder. Metoderna har viktiga tillämpningar inom sjöfarten då man bedömer fartygens residualhållfasthet vid kollisioner. De nuvarande bedömningsmetoderna är bristfälliga, trots att internationella sjöfartsorganisationen IMO förutsätter att residualhållfastheten ska bedömas.

Fil. dr. Tiina Sikanen vid Helsingfors universitet leder ett projekt där man undersöker hittills okända metaboliska interaktioner mellan hushålls- och miljökemikalier och kliniskt använda läkemedel. Undersökningen genomförs med hjälp av pappersbaserade snabbtester med snabb och förmånlig utskriftsteknik. Projektet kombinerar bland annat teknik och farmaci och genomförs vid Helsingfors universitet i nära samarbete med Aalto-universitetet.

För akademiforskarnas del finansierade forskningsrådet bland annat följande:

Fil. dr. Hannele Korhonen vid Meteorologiska institutets enhet i Kuopio undersöker hur aerosolpartiklar som frigörs vid mänsklig aktivitet påverkar klimatuppvärmningen i synnerhet i marina miljöer. Undersökningen ska möjliggöra noggrannare bedömningar av aerosolpartiklarnas nedkylande effekt på klimatet och därigenom också göra framtida klimatprognoser exaktare.

Doktor Guoying Zhao vid Uleåborgs universitet forskar i människans kommunikativa beteende med hjälp av maskinvision. I forskningen fokuserar man på analys av personers känslor utifrån deras miner och gångstil samt på identifikation av kommunikativa funktioner. Zhao har tidigare varit en av Akademin utnämnd forskardoktor.

Vid sidan av traditionella papperstillämpningar har funktionella material och apparater som kan tyckas på papper blivit aktuella under de senaste åren. Det främsta syftet med fil. dr. Jarkko Saarinens projekt vid Åbo Akademi är att studera vilka möjligheter tryckbara fotoniska apparater erbjuder på naturfiberbaserade underlag och att utveckla helt nya papperstillämpningar. Forskningen kan förväntas ha en betydande effekt på både vetenskapssamhället och överlag hela samhället i och med att helt nya papperstillämpningar, såsom elektriska displayer, kan tas fram.

Mer information:

  • meddelande om beslut om akademiforskare (pdf)
  • meddelande om beslut om forskardoktorer (pdf)
  • forskardoktorer: vetenskapsrådgivare Maaria Lehtinen, Finlands Akademi, tfn 040-147 1802, maaria.lehtinen(at)aka.fi, vetenskapsrådgivare Johanna Törnroos, Finlands Akademi, tfn 040-147 1807, johanna.tornroos(at)aka.fi och vetenskapsrådgivare Jenni Virtanen, Finlands Akademi, tfn 040-159 1394
  • akademiforskare: vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, Finlands Akademi, tfn 040-147 1766, jan.backman(at)aka.fi

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »