FI EN

Nio nya akademiprofessorer

(06.06.11)

Finlands Akademis styrelse har utnämnt nio nya akademiprofessorer för perioden 1.1.2012–31.12.2016. De nya akademiprofessorerna är professorerna Dennis Bamford (Helsingfors universitet), Ilkka Hanski (Helsingfors universitet), Olli Ikkala (Aalto-universitetet), Risto Ilmoniemi (Aalto-universitetet), Howard Jacobs (Tammerfors universitet), Martti Koskenniemi (Helsingfors universitet), Olli Raitakari (Åbo universitet), Riitta Salmelin (Aalto-universitetet) och Juha Sihvola (Jyväskylä universitet).

De nya akademiprofessorerna kommer att inleda sin femåriga anställning den 1 januari 2012. De representerar ett brett urval av forskningsområden: biologisk fysik och mjuka material, ekologi och evolutionsbiologi, filosofi, mikrobiologi, klinisk medicin, biomedicinsk teknik, juridik, cell- och molekylärbiologi samt systemisk och kognitiv neurovetenskap.

Till akademiprofessor kan utnämnas en person som visat sig vara en framstående forskare och som kan anses bidra till forskningens framåtskridande inom sin egen disciplin. Akademiprofessorerna anställs i arbetsavtalsförhållande hos de organisationer där de arbetar.

De nu utnämnda akademiprofessorerna hör till den absoluta toppen inom sitt eget område, både i Finland och internationellt. De har alla stor potential att nå betydande vetenskapliga genombrott. Med sin forskning tar de sig an frågor som är viktiga för samhället i ett vidare perspektiv. 

”Dessa utnämningar visar klart och tydligt hur högklassig och internationell den finländska forskarkåren är”, konstaterar Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila.

I början av år 2011 finansierade Finlands Akademi 42 akademiprofessorer. De nu utnämnda akademiprofessorerna kommer att ersätta de som avslutar sin period. Hanski, Jacobs och Salmelin fortsätter som akademiprofessorer. De nya akademiprofessorerna kommer att presenteras i mer detalj på Akademins webbplats på www.aka.fi/sv > Om Akademin > Organisation > Akademiprofessorer.

Mer information

  • Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila, tfn 09-7748 8210, 040-073 6603
  • överdirektör, forskning Riitta Mustonen, tfn 09-7748 8220, 040-724 6153
  • enheten för biovetenskap och miljöforskning: direktör Laura Raaska, tfn 09-7748 8336, 050-563 8006, och vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 09-7748 8243, 040-771 5374
  • enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning: direktör Pirjo Hiidenmaa, tfn 09-7748 8223, 040-724 1613, och ledande vetenskapsrådgivare Raija Matikainen, tfn 040-776 9874
  • enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning: direktör Susan Linko, tfn 040-778 2796, och ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, tfn 040-147 1750
  • enheten för hälsoforskning: direktör Mikael Fogelholm, tfn 050-526 1844, och vetenskapsrådgivare Sara Illman, tfn 040-012 5236

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
maj-lis.tanner(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »