FI

Kulturella skillnader syns i användningen av medicinsk teknik

14.01.2011

I ett finsk-kinesiskt projekt forskar man i och utvecklar IT-baserade hälsovårds- och säkerhetstjänster för en åldrande befolkning. I undersökningen jämför man hur hälsovårdstjänster genomförs i Finland och i Kina samt funderar över hur kulturella faktorer påverkar ibruktagandet och tillämpningen av den nya tekniken i dessa länder. Undersökningen ingår i Finlands Akademis forskningsprogram UBICOM och kommunikationens mångfald (MOTIVE).

”I Finland granskar man ofta hälsovårdens utmaningar på axeln kostnad-teknologi, medan perspektivet i Kina traditionellt har varit riktat mot gruppeffekten och individens eget ansvar för sin hälsa. Kina är en intressant samarbetspartner i undersökningen även därför att landet för tillfället genomgår många förändringar och den ekonomiska tillväxten är på en hög nivå”, menar projektchef Timo Korhonen.

I projektet vill man utveckla kostnadseffektiva tjänster av hög teknisk kvalitet.  Man fäster också uppmärksamhet vid tjänsternas utformning och användbarhet. I undersökningen utreder man kulturella och etiska faktorers inverkan på den medicinska teknikens acceptabilitet och ibruktagande i Finland och i Kina. Kulturella skillnader utgör utmaningar för planeringen av tjänsterna, för affärsverksamhetsmodellerna och för tillämpningen av tekniken.

I forskningsprojektet UBI-SERV, som ingår i forskningsprogrammet MOTIVE, ligger fokus på tillämpningarna av datateknik i planeringen av användarorienterade tjänster. Sådana tjänster är bland annat olika typer av moniteringstjänster, med vilkas hjälp man till exempel kan påminna patienter att ta sin medicin eller övervaka livsfunktionerna med hjälp av sensorer som fästs vid kroppen.  För säkerhetstjänsternas del utvecklar man tjänster inom telemedicinen, till exempel automatiserade larmsystem.

I projektet ligger fokus särskilt på att utveckla distanssjukvårdstjänster och välfärdstjänster lokalt och på vårdplatsen.  Prioriterade områden är förutom de offentliga hälsovårds- och säkerhetstjänsterna även individualiserade 3G/4G- basstationer som placeras i hemmet, behandling av lungobstruktionssjukdom och användningen av de sociala medierna i tjänsterna.

Aalto-universitetet i Finland samt Pekings universitet och Fudans universitet (Shanghai) i Kina medverkar i det mångvetenskapliga forskningsprojektet UBI-SERV under perioden 2009–2011.

Mer information:
Jyri Hämäläinen, vetenskaplig ledare, tfn 050-349 3829, jyri.hamalainen(at)tkk.fi
Timo O. Korhonen, projektchef, tfn 09-4702 2351, timo.korhonen(at)tkk.fi
www.aka.fi/motive

Finlands Akademi
Riitta Tirronen, informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »