FI EN

Klart större skillnader mellan skolorna i huvudstadsregionen än i övriga Finland 

19.04.11

Enligt PISA-undersökningen är grundskolan i Finland fortfarande relativt jämlik. Enligt en studie som ingår i Finlands Akademis forskningsprogram Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS) håller PISA-resultaten streck i merparten av kommunerna, men inte längre i de större kommunerna med undantag av Vanda. Skillnaderna mellan skolorna är störst i Helsingfors, Esbo och Grankulla och näst störst i fem andra städer. Vanda är däremot närmare det övriga Finland än de andra stora städerna.

”Skillnaderna i föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas genomsnittliga skolframgång i årskurserna 7–9 i Helsingfors, Esbo och Grankulla är redan ytterst oroväckande och förtjänar mycket större uppmärksamhet än de fått hittills. Inom utbildningspolitiken bör man förutom PISA-undersökningen också utnyttja annan tillgänglig information så att vi inte förlitar oss på en enda, i och för sig värdefull undersökning”, poängterar docent Matti Rimpelä vid Tammerfors universitet som leder studien.

I studien "Grundskolornas inlärningsresultat och elevernas välbefinnande i den differentierade Helsingforsregionen ” (MetrOP) består materialet av svar från eleverna i årskurs 8–9 på skolhälsoenkäten under åren 2002–2010. I studien har man inkluderat 14 kommuner inom Helsingfors metropolområde: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vichtis, Hyvinge, Mäntsälä och Borgnäs.

Utgångspunkten i studien är att utvecklingen av regionala skillnader inverkar på barns och ungas välbefinnande. Därför undersöker man förhållandena mellan regional utveckling och barnens kunskaper, välbefinnande och hälsa med hjälp av en tvärvetenskaplig studie. Genom att behandla olika teman tillsammans får man internationellt sett unik information som också bidrar till en mer effektiv planering av grundskolorna och stödet till eleverna.

I studien förenas de tidigare separata forskningsområdena – social differentiering av regionerna, inlärning och välbefinnande – i en och samma helhet. Målet är att skapa ett forskningsupplägg och en materialhelhet som kan uppdateras och därmed användas för att följa utvecklingen av metropolområdet långt in i framtiden.

I studien medverkar forskare inom flera olika vetenskapsgrenar från Helsingfors och Tammerfors universitet, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Mer information:

Docent Matti Rimpelä, Tammerfors universitet, Institutionen för hälsovetenskap tfn 050 569 3439, e-post matti.rimpela(at)uta.fi och professor Jarkko Hautamäki tfn (09) 191 44121, 050 364 7220, e-post Jarkko.Hautamaki(at)helsinki.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen    
informatör Leena Vähäkylä                                                        
tfn (09) 7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »