FI EN

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö utsåg nya akademiforskare

 28.4.2011

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö vid Finlands Akademi har utsett 14 nya akademiforskare vid sitt sammanträde fredagen den 28 april. Forskarna inleder sina forskningsperioder i september i år. Forskningsrådet anvisade sammanlagt cirka 5,5 miljoner euro för avlöning av akademiforskare.

I utlysningen, som avslutades i oktober ifjol, fick forskningsrådet för biovetenskap och miljö ta emot sammanlagt 89 ansökningar. Av sökandena var 48 procent kvinnor och 37 procent utländska medborgare. Ungefär 16 procent av ansökningarna godkändes.

Finansieringen av akademiforskare syftar till att främja och stärka de bästa och mest erfarna forskarnas möjligheter att kvalificera sig för akademiskt ledarskap och att etablera sig som självständiga forskare. I harmoni med den nya finansieringsmodellen ville Akademin främja begåvade forskares karriärmöjligheter. Också forskarnas lämplighet som akademiforskare och deras förmåga att leda en forskningsgrupp sågs som viktiga kriterier. Vidare beaktade forskningsrådet kvinnornas andel och jämlikheten mellan olika vetenskapliga discipliner. Forskningsrådet betonade också vikten av internationell mobilitet under forskarkarriären och överlag av internationellt samarbete.

De nu utsedda akademiforskarna disputerade för 3–9 år sedan. Akademiforskarna utses för fem år. Finansieringen täcker lönen, och forskarna kan dessutom hos Akademin ansöka om bidrag för sina forskningskostnader. Om det bidraget fattar forskningsrådet ett separat beslut i juni.

De nyutnämnda akademiforskarna forskar i bland annat följande:

Petri Ala-Laurila (Helsingfors universitet): Vårt synsinne fungerar med förbluffande exakthet i varierande belysningsförhållanden. Denna höga prestationsnivå beror på näthinnans signalbehandlingsmekanismer, som till stor del är okända. Ala-Laurila studerar signalbehandlingens adaptiva mekanismer i däggdjurs näthinna vid övergången till mörkerseende där varseblivningen bygger på signaler från endast några enstaka fotoner. Ala-Laurilas forskning kombinerar ett flertal bio- och naturvetenskapliga vetenskapsgrenar.

Mari Sandell (Åbo universitet): Livsmedel innehåller olika föreningar som påverkar deras smak. För många människor är det mycket svårt att följa kostrekommendationer. Av smakegenskaperna är bitterhet den mest sammansatta och involverar 25 smakreceptorer. I sin undersökning kombinerar Sandell matens förnimbara egenskaper, smakföreningarna och människans beteende. Vidare använder hon sig av biokemiska metoder och sinnesförnimmelser för att studera smakföreningar hos bär och grönsaker. Mari Sandells forskning förenar på ett intressant sätt livsmedelvetenskap och näringsfysiologi med folkhälsofrågor.

Anke Kremp (Finlands miljöcentral): Den oansenliga artmängden i Östersjöns växtplankton ökar den interna variationen inom de dominerande arterna. Fenomenet kan lindra den miljöbelastning som beror på bristen på växtplanktonarter. Klimatförändringens inverkan på Östersjöns ekosystem är ett aktuellt forskningsämne. Kemp har avlagt grundexamen i Tyskland fortbildat sig i Helsingfors. 

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »