FI EN

Finsk kemiforskning håller hög kvalitet

7.2.2011 

Kvaliteten på kemiforskningen i Finland är mycket god och en del av de enheter som idkar forskning inom kemi kan rankas bland de främsta i världen inom sitt eget specialområde. Landets kemiforskningsenheter täcker alla de mest centrala delområdena av kemi och tillgodoser också väl industrins behov. Det visar en ny rapport från Finlands Akademi där en internationell panel utvärderar kvaliteten av kemiforskningen i Finland.

Utvärderingspanelens internationella experter gjorde en grundlig genomgång av 41 enheter inom kemiforskning, 40 universitetsenheter och en enhet vid ett forskningsinstitut. Panelen analyserade enheterna i fråga om forskningens kvalitet, enhetens finansiering, forskningsinfrastrukturerna och internationellt samarbete. Dessutom utvärderades forskningens genomslagskraft i samhället och nivån inom kemins olika ämnesområden och forskningsenheter. Utvärderingen täcker åren 2005–2009. 

Panelen anser att finsk kemiforskning i allmänhet håller hög kvalitet, men identifierar också en del aspekter som kunde förbättras. Många av kemiforskningsenheterna i Finland är rätt små; vissa laboratorier har till exempel endast en professor. Detta kan leda till dålig resurseffektivitet, i synnerhet med tanke på tillgången till administrativt stöd. De små enheternas framtid borde således planeras som en del av den större strukturella utvecklingen av universiteten.

Enligt panelen är det mycket oroväckande att vissa enheter har så lite samarbete både i Finland och utomlands. Enheterna borde eftersträva en mer internationell profil och aktivt rekrytera personal och studerande också från utlandet.

Utvärderingspanelen anser att forskningsinfrastrukturerna inom kemiforskningen i Finland håller rätt hög standard, men påpekar samtidigt att det behövs en mer koordinerad nationell strategi för att kunna upprätthålla infrastrukturerna på lika hög nivå. Tillgången på finansiering för kemiforskning i Finland ligger generellt sett på en tillfredsställande nivå. Universitetens basfinansiering ligger emellertid på en alltför låg nivå jämfört med den konkurrensbaserade finansieringen. Framgången i konkurrensen om finansiering har bidragit till att vissa forskningsgrupper har lyckats nå den internationella toppen. Å andra sidan finns det också en del grupper som inte får extern finansiering och som därför inte kan förbättra sin verksamhet tillräckligt aktivt.

Som en del av kemiutvärderingen analyserade panelen även balansen mellan vetenskaplig forskning och industridriven forskning i Finland. En av slutsatserna var att en överdriven koncentrering på industridrivna, kortsiktiga forskningsprojekt kan leda till att nivån på vetenskaplig kemiforskning sjunker.

Den internationella utvärderingspanelen bestod av professorerna Kenneth Ruud (ordf.), Claudine Buess-Herman, Jennifer Green, Helena Grennberg, Søren Rud Keiding och Torsten Linker samt forskningsdirektör Gabriel Wild

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på Akademins webbplats på www.aka.fi/publikationer > Publikationsserien. Rapporten är skriven på engelska.

Mer information:

vetenskapsrådgivare Kati Lüthje, Finlands Akademi, tfn 040-159 1395, fornamn.efternamn(at)aka.fi 

Finlands Akademi
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »