FI EN

Finländsk växtbiologisk forskning håller hög kvalitet

16.09.11

Den växtbiologiska forskningen i Finland håller hög kvalitet och vissa forskningsenheter kan anses vara bland de främsta i världen. Forskningens kvalitet och enheternas expertis ger ett gott underlag för forskarutbildning och skapar förutsättningar för framgång i framtiden. Det framkommer i en ny rapport som Finlands Akademi låtit göra. I rapporten utvärderar en internationell panel kvaliteten av den växtbiologiska forskningen i Finland.

Utvärderingspanelen granskade den växtbiologiska forskningen vid 12 forskningsenheter, nio vid universitet och tre vid forskningsinstitut. Panelen fäste uppmärksamhet vid forskningens kvalitet, finansiering, apparatur och forskarutbildning. Utvärderingen koncentrerades även på forskargruppernas aktivitet i fråga om kommunikation och resultatspridning. Utvärderingen täcker åren 2005–2009.

Nivån på den växtbiologiska forskningen är alltså hög, men enligt utvärderingen finns det stora skillnader i forskningens kvalitet och resultat mellan enheterna. Utvärderingspanelen uppmuntrar därför de mindre enheterna att aktivera sitt samarbete med andra grupper inom växtbiologisk forskning. Panelen rekommenderar att man bildar större forskningshelheter runt gemensamma teman.

Forskningsmiljöerna vid de utvärderade enheterna bidrar väl till att nå goda forskningsresultat. Panelen efterlyser dock mera samarbete i användningen av forskningsinfrastrukturer så att de skulle utnyttjas på bästa möjliga sätt. Likaså borde enheterna tillsammans kartlägga sina infrastrukturbehov. Särskilt infrastrukturerna inom bioinformatik och modellering samt utbildningen som anknyter till dessa kräver ökade insatser.

Utvärderingspanelen understryker vikten av att stärka den växtbiologiska grundforskningen i Finland. Det är ett måste om Finland vill behålla sin position och sin internationella konkurrenskraft på området. Forskningens kvalitet och synlighet kan ytterligare förbättras genom aktivt samarbete och genom att bilda nätverk runt viktiga forskningsprojekt och forskningsinfrastrukturer. Forskningsfinansiärer måste fortsätta bevilja konkurrensutsatt finansiering till högklassig forskning inom klart definierade prioritetsområden.

Den internationella utvärderingspanelen bestod av professorerna Dorothea Bartels (ordf.), Neil Baker, Thomas Boller, Maarten Koornneef, Julio Salinas, Alison M. Smith och Eva Sundberg.

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på Akademins webbplats på www.aka.fi/publikationer/ > Publikationsserien. Rapporten är skriven på engelska.

Mer information:
specialforskare Timo Kolu, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8341, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi
Riitta Tirronen, informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724, fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »