FI

Finlands vetenskapspris till professor Simo Knuuttila

24.05.11

Finlands vetenskapspris 2011 har beviljats professor Simo Knuuttila. Professor Knuuttila har fungerat som professor i teologisk etik och religionsfilosofi vid Helsingfors universitet sedan 1981.

Priset på 85 000 euro överräcktes vid Vetenskapsforumet på tisdagen. Vetenskapsforumet ordnas av Finlands Akademi och undervisnings- och kulturministeriet.

Finlands vetenskapspris utdelas vartannat år som erkänsla för högklassig och internationellt betydande vetenskaplig forskning. Beslutet om vem som får priset fattas av undervisningsministern på förslag av Finlands Akademi.

Prismotivering (på finska): 

Simo Knuuttila (s.1946) opiskeli filosofiaa ja teologiaa Helsingin, Uppsalan ja Kielin yli­opistoissa. Vuodesta 1971 lähtien hän on toiminut opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa, ensiksi filosofian laitoksella ja vuodesta 1981 teologisen etiikan ynnä us­konnonfilosofian professorina teologisessa tiedekunnassa. Lisäksi Knuuttila on käytän­nöllisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa ja aatehistorian dosentti Oulun yli­opistossa.

Vuosina 1994–2009 Simo Knuuttila on ollut akatemiaprofessorina. Hän on myös johta­nut kahta Suomen Akatemian kansallista huippututkimusyksikköä vuosina 2002–2007 ja 2008–2013, jotka ovat toimineet Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa, näistä jälkim­mäinen toimii edelleen Knuuttilan johdolla.

Simo Knuuttila on julkaissut suuren määrän korkeatasoisia kansainvälisiä tutkimuksia eurooppalaisen filosofian ja teologian kehitysvaiheista. Hänet tunnustetaan laajasti näiden alojen näkyvimpiin tutkijoihin maailmassa. Hän on ollut myös Aristoteleen teosten suomennostyön toimikunnan puheenjohtaja ja julkaissut suuren määrän muita suomenkielisiä tutkimuksia omalta alaltaan. Knuuttilalla on myös vahvat tiede­poliittiset ansiot, erityisesti alansa kansainvälisten järjestöjen ja keskeisten tieteellisten julkaisujen piiristä. Hän on toiminut jo pitkään The New Synthese Historical Libraryn (Kluwer/Springer) päätoimittajana, ja hän on lukuisten kansainvälisten ja kotimaisten julkaisujen julkaisuneuvostojen jäsen. Knuuttila on kuulunut kahden Euroopan tie­desäätiön (ESF) ja kahden Humanistisen tutkimuksen pohjoismaisen yhteistyötoimi­kunnan (NOS-H) valitseman kansainvälisen tutkimushankkeen johtoryhmään.

Knuuttilalla on ollut ja on edelleen myös lukuisia muita luottamustehtäviä kansainväli­sissä tieteellisissä järjestöissä, mm. Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévalen (S.I.E.P.M.) hallituksessa, Institut International de Philosophien (I.I.P.) varapresidenttinä ja Academia Europaean filosofian, teologian ja uskontotieteen osaston puheenjohtajana. Häntä käytetään jatkuvasti kansainvälisten tutkimuksen arviointiryhmien jäsenenä. Knuuttila on myös toiminut Suomalaisen Tie­deakatemian varaesimiehenä ja esimiehenä sekä Suomalaisen teologisen kirjallisuus­seuran esimiehenä. 

Knuuttilalle myönnettiin vuonna 1998 Suomen Kulttuurirahaston palkinto, vuonna 2002 Professoriliiton vuoden professori –palkinto ja vuonna 2008 Ruotsin Kungliga Vitterhetsakademienin pohjoismainen Gad Rausing –palkinto. Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki ja hän on Etelä-Pohjalaisen osakunnan kunniajä­sen. 

Knuuttilan tieteellisen uran näytöt ovat poikkeukselliset, ja hän jatkaa tutkijanuraansa aktiivisesti ja tuloksekkaasti. Hän on ansioitunut ja arvostettu tutkimuksen ohjaaja ja akateeminen opettaja.

Simo Knuuttila on alallaan tällä hetkellä kansainvälisesti arvostetuin suomalainen tie­demies.

Simo Knuuttila on ohjannut suuren joukon korkeatasoisia väitöskirjoja paitsi Suomessa myös ulkomailla. Useat väitelleistä ovat saaneet akateemisia palkintoja ja tunnustuksia sekä päätyneet tutkijan tehtäviin tiedeyhteisössä.

Pressbilder av Knuuttila fås via Akademins bildbank. Bilderna hittas med hjälp av sökordet Knuuttila.

Följ med vetenskapsforumet i direktsändning på webben.

Mer information:

  • direktör Annu Jylhä-Pyykönen (UKM), tfn 09-160 77200
  • undervisningsrådet Tiina Salminen (UKM), tfn 09-160 77363
  • strategidirektör Leena Treuthardt (Finlands Akademi), tfn 09-774 88 315
  • Vetenskapsforumets webbplats www.aka.fi/tiedefoorumi
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »