FI EN

Finlands Akademi inrättar Martti Ahtisaari-akademiprofessur

(09.11.11)

Finlands Akademi ska inrätta en akademiprofessur i fredsforskning och forskning inom internationell konflikthantering i Martti Ahtisaaris namn. Enligt Akademins generaldirektör Markku Mattila är målet att främja kunskapen inom konflikthantering genom högklassig forskning, skapa en mer vetenskapligt grundad förståelse för hur svåra konflikter kan hanteras och stärka kunskapen inom området med hjälp av forskarutbildning.

Akademins styrelse vill hedra president Ahtisaaris insatser genom att stärka forskningen inom detta viktiga område. President Ahtisaari har framgångsrikt medlat i internationella konflikter och konflikter mellan etniska och religiösa grupper.

Tidigare i år lyfte Akademins styrelse fram ”interkulturell dialog” som en av sex utmaningar som togs som fokusområden för Akademins forskningspolitiska initiativ och åtgärder under de kommande åren. Enligt styrelsen har kulturell mångfald historiskt sett betytt rikedom och styrka, men samtidigt har den också varit en källa till många konflikter. I och med globaliseringen och öppnare gränser mellan länder för olika kulturer och människor idag en allt mer aktiv dialog med varandra. Hela världsekonomin och det fria tankeutbytet bygger på en idé om att länder och folk samarbetar och utbyter erfarenheter.

Finansieringen för en Martti Ahtisaari-akademiprofessur är avsedd för en forskare i toppklass för forskning på heltid. Professorn förväntas bidra till att utveckla forskningen inom fredsforskning och internationell konflikthantering. Professorn arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp och ger handledning till unga forskare.

Martti Ahtisaari-akademiprofessuren tillsätts för högst fem år i taget. Professuren utlyses internationellt. År 2011 finansierar Akademin sammanlagt 41 forskaranställningar som akademiprofessor.

Mer information:

  • generaldirektör Markku Mattila, tfn 09-7748 8210, 040-0736 603 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »