FI EN

Finland och USA fördjupar samarbetet inom trådlös datakommunikation

(05.10.11)

Tekes, Finlands Akademi och USA:s nationella vetenskapsstiftelse NSF har avtalat om att inrätta ett virtuellt institut för att utveckla kunnandet och innovationerna inom mobil dataöverföring samt lösa problemen inom området.

Den finländska spetskompetensen övertygade NSF om att ytterligare fördjupa det nuvarande samarbetet i form av det virtuella institutet Wireless Innovation between Finland and US (WIFIUS). Dess verksamhet omfattar ett nära forskningssamarbete, forskarutbyte, gemensamma möten och skapande av gemensamma demonstrationer. I samband med institutet skapas också en läroportal för forskarnätverket.

WIFIUS är ett av tre globala initiativ med vilka USA strävar efter att internationalisera sin egen forskning genom virtuella institut. De andra är Virtual Institute for Mathematical and Statistical Sciences (VI-MSS) och Physics of Living Systems Student Research Network (PoLS SRN).

Den snabba ökningen av mängden smarttelefoner, pekdatorer, 3G-modem och i synnerhet videoklipp som användarna tittar på med dem utgör stora utmaningar för telekommunikationsnäten. Den ökade mängden användare och annan trådlös datakommunikation förutsätter en upp till tusenfaldig kapacitet inom de närmaste tio åren. Att hitta lösningar för denna flaskhals är den största utmaningen för forsknings- och utvecklingsverksamheten under de kommande åren.

I det första skedet inleds sex gemensamma projekt. Planeringen av WIFIUS-institutets verksamhet samordnas i Finland av professor Matti Latva-aho vid Uleåborgs universitets Centre for Wireless Communications (CWC). I projektet medverkar också Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet och VTT.

"För Tekes del fokuserar verksamheten i början huvudsakligen på programmet Trial – Experimentmiljö för kognitiv radio och nätverk, men begränsar sig inte enbart till det. Verksamheten inom WIFIUS utökas eventuellt senare", säger programmets chef Katja Ahola på Tekes.

Vetenskapsrådgivare Kati Sulonen vid Finlands Akademi är nöjd över forskarnas stora entusiasm och de snabba framsteg som gjorts. "Förväntningarna på det nya initiativet är höga vid Finlands Akademi."

"I Finland ligger kunnandet inom mobilbranschen på toppnivå. Vi har en lång historia när det gäller utveckling av trådlösa system, ända från NMT till dagens LTE-teknik. Vi förväntar oss att NSF-samarbetet ska ge Finland betydande möjligheter inom utvecklingen av framtidens nätverksteknik", säger Matti Latva-aho.

Se YouTube-klipp om samarbetet: Wireless Innovation between Finland and US (WIFIUS)

Mer information

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »