FI EN

Akademin utsåg 15 nya spetsforskningsenheter

(06.06.11) 

Finlands Akademis styrelse har valt ut nya spetsforskningsenheter för åren 2012–2017. Till det nya programmet för spetsforskningsenheter valdes 15 enheter som inbegriper forskargrupper från sammanlagt elva universitet eller forskningsinstitut. De nya spetsenheterna forskar i ett brett spektrum av områden, allt från växelverkan mellan celler och intercellulärsubstans, molekylär systemimmunologi och -fysiologi och Rysslands modernisering till historien av Finlands samhällsstrukturer.

För de tre första åren av den sexåriga programperioden har Akademin reserverat 45 miljoner euro. Finansieringsförhandlingarna med de utnämnda enheterna kommer att inledas under hösten.

Inom utlysningen för spetsforskningsenheter inkom 135 preliminära ansökningar varav Akademins styrelse valde ut 36 till den egentliga utlysningen. Ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler. Panelerna höll även intervjuer med enheternas representanter vid möten organiserade av Akademin.

Vid bedömningen fäste panelerna särskild uppmärksamhet vid forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet. Spetsforskningsenheter hör, som namnet säger, till den absoluta toppen inom sina respektive vetenskapsgrenar. Hälften av de nu valda enheterna är nya spetsforskningsenheter och hälften inbegriper forskargrupper som har varit med i tidigare program.

Nästa utlysning för spetsforskningsenheter öppnas i april 2012.

Spetsforskningsenheter 2012–2017

(direktör, enhet, universitet)

 • Aaltonen, Lauri: Spetsforskningsenheten för cancergenetisk forskning, Helsingfors universitet (HU)
 • Haapala, Pertti: Samhällets historia: kontextuell analys av det finländska samhällets strukturer och identiteter 1400–2000, Tammerfors universitet (TU)
 • Hanski, Ilkka: Metapopulationsbiologiska spetsenheten, HU
 • Julin, Rauno: Spetsenheten för kärn- och acceleratorfysik, Jyväskylä universitet (JU)
 • Kivinen, Markku: Spetsforskningsenheten för Rysslandsforskning – Rysslands modernisering, HU
 • Leskelä, Markku: Spetsforskningsenheten för atomlagerdeponering (ALD), HU
 • Mappes, Johanna: Spetsforskningsenheten för biologiska interaktioner, JU
 • Mäki, Uskali: Spetsforskningsenheten för samhällsvetenskapernas filosofi, HU
 • Nieminen, Risto: Spetsenheten för beräkningsmässig nanovetenskap (COMP), Aalto-universitetet (AU)
 • Oja, Erkki: Spetsforskningsenheten för beräkningsmässig slutledning, AU
 • Oresic, Matej: Spetsforskningsenheten för molekylär systemimmunologi och -fysiologi, VTT
 • Pekola, Jukka: Spetsenheten för kvantfenomen och komponenter vid låga temperaturer, AU
 • Pihlajaniemi, Taina: Spetsforskningsenheten för växelverkan mellan celler och intercellulärsubstans, Uleåborgs universitet (UU)
 • Päivärinta, Lassi: Spetsenheten för inversionsproblem, HU
 • Sorjonen Marja-Leena: Intersubjektivitet i interaktion, HU

  Mer information

 Allmänna frågor:

 • vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, programenheten, tfn 040-196 2729, maiju.gyran(at)aka.fi

 Enligt disciplin:

 • vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, enheten för biovetenskap och miljöforskning, tfn 09-7748 8243
 • vetenskapsrådgivare Riitta Launonen, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 09-7748 8229
 • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 09-7748 8227
 • vetenskapsrådgivare Maaria Lehtinen, enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning, tfn 040-147 1802
 • vetenskapsrådgivare Heikki Vilen, enheten för hälsoforskning, tfn 040-518 8932

 Våra e-postadresser följer principen fornamn.efternamn(at)aka.fi.

 

Kontaktinformation för enheternas direktörer

 • Akademiprofessor Lauri Aaltonen, HU, tfn 09-191 25595, lauri.aaltonen(at)helsinki.fi
 • Professor Pertti Haapala, TU, tfn 03-3551 6542, hipeha(at)uta.fi
 • Akademiprofessor Ilkka Hanski, HU, tfn 09-191 57745, ilkka.hanski(at)helsinki.fi
 • Professor Rauno Julin, JU, tfn 014-260 2426, rauno.julin(at)phys.jyu.fi
 • Professor Markku Kivinen, HU, tfn 09-191 23654, 050-563 6309, markku.kivinen(at)helsinki.fi
 • Professor Markku Leskelä, HU, tfn 09-191 50195, markku.leskela(at)helsinki.fi
 • Akademiprofessor Johanna Mappes, JU, tfn 014-260 2317, johanna.mappes(at)jyu.fi
 • Akademiprofessor Uskali Mäki, HU, tfn 09-191 29298, uskali.maki(at)helsinki.fi
 • Professor Risto Nieminen, AU, tfn 09-470 23105, risto.nieminen(at)aalto.fi
 • Professor Erkki Oja, AU, tfn 09-470 23265, 0400-817 275, erkki.oja(at)aalto.fi
 • Forskningsprofessor Matej Oresic, VTT, tfn 020-722 4491, matej.oresic(at)vtt.fi
 • Professor Jukka Pekola, AU, tfn 09-470 24913, 050-344 2697, pekola(at)boojum.hut.fi
 • Professor Taina Pihlajaniemi, UU, tfn 08-537 5800, taina.pihlajaniemi(at)oulu.fi
 • Professor Lassi Päivärinta, HU, tfn 09-191 51456, lassi.paivarinta(at)helsinki.fi
 • Professor Marja-Leena Sorjonen, HU, tfn 09-191 22893, marja-leena.sorjonen(at)helsinki.fi

Finlands Akademi
Maj-Lis Tanner
kommunikationsdirektör
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
maj-lis.tanner(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »