FI EN

Akademin listade stora globala utmaningar som kräver forskningspolitiska åtgärder

(7.6.2011)

Klimatet och miljön i nordliga områden, hållbar energi, interkulturell dialog, en hälsosam vardag för alla, lärande och kunnande i mediesamhället samt en åldrande befolkning. Finlands Akademis styrelse har bland samhällets och mänsklighetens stora utmaningar ringat in dessa sex utmaningar som fokusområden för Akademins forskningspolitiska initiativ och åtgärder under de kommande åren.

Styrelsen har bland de stora globala utmaningarna valt ut de teman och områden som är viktiga från Finlands synpunkt och där Finland har internationellt sett väsentliga färdigheter och möjligheter vad gäller forskningen. Akademin vill bidra till att lösa vittomfattande samhälleliga frågor med hjälp av vetenskaplig forskning. Genom att fokusera på de utvalda utmaningarna kommer Akademin att kunna stärka den forskardrivna grundforskningens ställning och forskarnas internationella slagkraft och samarbetsmöjligheter. Samtidigt ger det Akademin bättre möjligheter att påvisa den akademifinansierade forskningens betydelse och genomslag.

De stora utmaningarna syns i Akademins långtidsplanering och vid inrättandet av nya forskningsprogram. Trots detta kommer merparten av Akademins finansiering även i fortsättningen att riktas till sådan forskning där Akademin inte har definierat färdiga teman på förhand. Det viktigaste kriteriet för Akademins finansieringsbeslut är forskningens och forskarnas kvalitet, som bedöms genom internationell peer review. Samma kriterium gäller för den forskning som anknyter till de stora utmaningarna.

Om vi inte försöker finna lösningar till de stora utmaningarna, kommer det att leda till stora kostnader för samhället och negativa följder för livskvaliteten. Därför är det allt viktigare att vi ser till att forskningsresultat kommuniceras till beslutsfattare och allmänheten. De stora utmaningarna påverkar också näringslivets grundläggande verksamhetsförutsättningar, och nya innovativa lösningar kan erbjuda företag lovande utvecklingsperspektiv.

Professor Arto Mustajoki, ordförande för Akademins styrelse, och Akademins generaldirektör Markku Mattila understryker styrelsens riktlinjer om att de stora utmaningarna förutsätter nytänkande och lösningar som baseras på de allra nyaste forskningsresultaten. Detta kreativa tänkande och dessa lösningar härleds oftast från de infallsvinklar och resultat som olika vetenskapsgrenar erbjuder. Slutresultatet kan till och med vara ett helt nytt forskningsområde. 

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
maj-lis.tanner(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »