FI EN

Akademin ger 16 miljoner till hälsoforskningsprojekt

(21.06.11)

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa beviljade cirka 16 miljoner euro till de akademiprojekt som deltog i oktoberutlysningen 2010. Forskningsrådet fick sammanlagt 146 ansökningar i oktober 2010 och 40 av dem finansierades. Det beviljade beloppet ökade något. Respektive projekt beviljades i genomsnitt cirka 450 000 euro.

Akademiprojekten är Akademins viktigaste finansieringsform, eftersom forskarna själva väljer ämne för dem. En oberoende projektfinansiering garanterar förnyelse inom de olika vetenskapsområdena och fri forskning. De bästa projekten inom de olika vetenskapsgrenarna får finansiering för fyra års tid. En stor del av de forskare som anställs till projekten är doktorer, och forskningen bedrivs i internationellt samarbete. Många projekt inbegriper forskarmobilitet: finländska forskare åker utomlands för att delta i projekt och utländska forskare kommer till Finland.

Bland annat följande forskare fick finansiering för sina akademiprojekt:

Johanna Schleutker från Tammerfors universitet undersöker genetiska faktorer som bidrar till prostatacancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i så gott som hela världen, men metoder för att känna igen de mest aggressiva fallen saknas. Schleutker undersöker genetiska varianter som kraftigt ökar risken för att insjukna i aggressiv prostatacancer och påverkar hur cancern utvecklas samt hur patienten reagerar på behandlingen. I framtiden kan de här riskfaktorerna vara till hjälp till exempel vid riktad PSA-testning – screeningen blir effektivare och ger en bättre uppfattning om hur patientens sjukdomsbild kommer att se ut.

Hasse Karlsson från Åbo universitet undersöker hur livshändelser och omgivningen under graviditeten och den tidiga barndomen påverkar livskvaliteten och hälsorelaterade problem i vuxen ålder, särskilt insjuknandet i depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningsprojektet FinnBrain undersöker hur barnets hjärna utvecklas med hjälp av information från barnets gener, utvecklingspsykologin, neuropsykologin, pediatriska undersökningar och register. Den insamlade informationen kan bland annat tillämpas för att utveckla åtgärder som främjar familjers välmående och barns och ungas hälsa.

Olli Silvennoinen från Tammerfors universitet undersöker cytokinets funktion. Cytokin är en signalsubstans som deltar i den intercellulära kommunikationen. Avvikande aktivitet i signalöverföringen mellan cellerna förknippas med flera sjukdomar, såsom olika typer av cancer samt immunologiska och allergiska reaktioner. Silvennoinens forskningsgrupp har identifierat en ny regleringsmekanism på ett visst avsnitt i cytokinets signalöverföring. Detta är en kliniskt viktig upptäckt, eftersom den redogör för en mekanism som påverkar uppkomsten och utvecklingen av många sjukdomar som förknippas med ökad produktion av blodceller. I ett annat av Silvennoinens projekt undersöks proteinet Tudor-SN, som deltar i genregleringen. I studien utreds proteinets funktion i samband med regleringen av metabolismen, immunologiska reaktioner samt prostata- och tjocktarmscancer.

Mer information:

  • beslut om akademiprojekt
  • vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 040-591 3596
  • vetenskapsrådgivare Heikki Vilen, tfn 040-518 8932
  • vetenskapsrådgivare Sara Illman, tfn 040-012 5236
  • vetenskapsrådgivare Kaisa Koli, tfn 040-162 6929

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 09-7748 8458

vesa.varpula(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »