FI EN

Akademin finansierar forskningen vid de strategiska centren med över sju miljoner euro

14.12.2011

Finlands Akademi finansierar forskning vid de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation med 7,2 miljoner euro. Finansieringen går till sju forskningskonsortier och två forskningsprojekt. Akademins vill engagera fler högklassiga forskare i centrens arbete och stärka den vetenskapliga forskning som centren bedriver.

Akademins finansiering kanaliseras till forskning i metoder och tillämpningar för datalager samt forskning i individens disposition för infektioner och forskning i biomarkörer. De forskningsprojekt som finansieras anknyter till fyra strategiska centers temaområden: hälsa och välfärd/SalWe Oy, ICT-forskning/TIVIT Oy, skogsklustret/Metsäklusteri Oy och energi och miljö/CLEEN Oy.

Nedan följer en presentation av de forskningskonsortier och forskningsprojekt som finansieras.

Venkatachalam Chandrasekar (Meteorologiska institutet) leder en undersökning som eftersträvar informationstekniska genombrott med stora mängder miljöobservationer som underlag. Forskningen hör till CLEEN Oy:s temaområde, och i arbetet deltar förutom Meteorologiska institutet även IT-centret för vetenskap CSC, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och VTT.

Heikki Hyöty (Tammerfors universitet) leder ett konsortium som forskar i biomarkörer för picornavirussjukdomar. I forskningen deltar forskare från Åbo universitet, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Forskningen hör till SalWe Oy:s temaområde.

Ilkka Julkunen (Institutet för välfärd och hälsa THL) leder ett konsortium som kartlägger gener som ökar predispositionen för en allvarlig form av influensasjukdom. Projektet utvecklar också nya biologiska markörer. I konsortiets arbete deltar forskare från THL och Helsingfors universitet. Forskningen hör till SalWe Oy:s temaområde.

Carl-Johan Lilius (Åbo Akademi) forskar i agentbaserad hantering av integrerade datalager. Forskningen sker i samarbete med Åbo universitet och hör till TIVIT Oy:s temaområde.

Sasu Tarkoma (Helsingfors universitet) leder en undersökning där man utvecklar ett styr- och kontrollsystem för datalager med tanke på analys av HEP-data. Forskningen hör till TIVIT Oy:s temaområde.

Jussi Timonen (Jyväskylä universitet) leder en undersökning där man modellerar och analyserar fibernätverk. I forskningskonsortiet ingår också Helsingfors universitet. Konsortiet hör till Metsäklusteri Oy:s och TIVIT Oy:s temaområde.

Jaana Vuopio (THL) leder ett konsortium som undersöker streptokockinfektioner samt predisposition och biomarkörer för streptokocksjukdomar. I undersökningen deltar också forskare från Helsingfors universitet. Undersökningen hör till SalWe Oy:s temaområde.

Samuel Kaski (Aalto-universitetet) leder ett forskningsprojekt som studerar modellering av flera informationskällor. Projektet hör till TIVIT Oy:s och SalWe Oy:s temaområden.

Jorma Laaksonen (Aalto-universitetet) studerar i sitt forskningsprojekt nya automatiska metoder för innehållsbeskrivning och indexering av stora mängder audiovisuella mediedata. Forskningen hör till TIVIT Oy:s temaområde.

De strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation bildar en samarbetsplattform för innovativa företag och forskningsgrupper. De utgör ett nytt slags nätverk för intensivt och långsiktigt samarbete för gemensamt uppställda mål. Siktet är inställt på globalt betydande genombrottsinnovationer som kan resultera i växande näringsliv och samhällsvälfärd. Centren finansieras av företag, universitet, Tekes och Finlands Akademi.

Mer information:

Programchef Jukka Reivinen, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8332, e-post jukka.reivinen(at)aka.fi

www.shok.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »