FI EN

Akademin delade ut 324 miljoner euro till forskningen 2010

30.3.2011

Finlands Akademis finansiering för förstklassig vetenskaplig forskning, främjande av forskningsprojekt och forskarkarriärer och internationell samverkan uppgick till totalt 324 miljoner euro år 2010. Merparten av finansieringen, 38 procent eller 124 miljoner euro, beviljades till akademiprojekt, en av Akademins finansieringsmöjligheter. Akademiprojekt siktar till att främja forskningens kvalitet, mångfald och förmåga till förnyelse. Finansieringen ger forskarna en chans att genomföra vetenskapligt ambitiös och högriskbetonad forskning som eftersträvar nya genombrott.

Av Akademins finansiering år 2010 gick 9 procent, eller 30 miljoner euro, till de nationella spetsforskningsenheterna, medan Akademins forskningsprogram fick 4 procent, dvs. 14 miljoner euro.

Akademins forskartjänster som akademiprofessor och akademiforskare drogs in och de tjänsteförhållanden som grundade sig på dem upphörde år 2010. Forskarna övergick till ett motsvarande arbetsförhållande med den institution där de utför sin forskning. Akademi svarar även i fortsättningen för finansieringen av akademiprofessorer och akademiforskare. Finansieringen för akademiprofessorer och akademiforskare uppgick år 2010 till totalt 29 miljoner euro. Forskardoktorer fick 42 miljoner euro och längre hunna forskare 10 miljoner euro. Akademin investerade i internationella samarbetsavtal och finansieringsandelar i internationella organisationer för en summa på 21 miljoner euro.

Akademin mottog 4 017 ansökningar år 2010, vilkas sammanlagda ansökta belopp uppgick till 1,4 miljarder euro. Finansiering kunde beviljas endast till de projekt som fått högsta betyg i utvärderingen.

År 2010 finansierade Akademin 12 forskningsprogram och 41 nationella spetsforskningsenheter. Den totala finansieringen för spetsforskningsprogrammet 2006–2011 uppgick till 63,1 miljoner euro och för spetsforskningsprogrammet 2008–2013 till 56,3 miljoner euro. Enheterna fick i genomsnitt 490 000 euro i finansiering per år. Akademin har reserverat 45 miljoner euro för de tre första åren av spetsforskningsprogrammet 2012–2017. Beslut om nya spetsenheter fattas under sommaren 2011.

Akademin hade 159 anställda.

Dessa uppgifter framgår av Finlands Akademis årsredovisning 2010. Årsredovisningen kan läsas på Akademins webbplats på www.aka.fi/publikationer

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »