FI EN

                                                                                             

Akademiker Pirjo Mäkelä död

 23.11.2011

Akademikern inom vetenskap, professor emerita Pirjo Mäkelä har avlidit. Finlands Akademi vill framföra sina kondoleanser med anledning av den ansedda akademikerns bortgång. Mäkelä tilldelades hederstiteln akademiker 2003 och var då den första kvinnliga akademikern inom vetenskap.

Akademiker Mäkelä föddes 1930. Sin forskargärning inledde hon vid serobakteriologiska institutionen vid Helsingfors universitet 1952. Åren 1959–1961 studerade hon vid Stanford university under Nobelpristagaren Joshua Lederberg. Då hon återvände från Stanford till Finland hade hon med sig en ny forskningsgren, mikrobiell genetik, ur vilken dagens genteknik har vuxit fram.

Akademiker Pirjo Mäkeläs ställning inom forskningen i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi kom att bli betydande, inte bara i Finland utan även internationellt. I sin forskning kombinerade Mäkelä metoder från molekylärbiologi och klinisk och epidemiologisk forskning. Inom folkhälsan gjorde hon sin viktigaste insats som ledare för en forskningsgrupp som tog fram nya vacciner mot allvarliga bakteriesjukdomar. 

Pirjo Mäkelä gjorde en lång karriär vid Folkhälsoinstitutet. Hon innehade också talrika inhemska och utländska expert- och förtroendeuppdrag. Hon var ordförande för bl.a. Gentekniska nämnden, Europeiska mikrobiologiska sällskapens förbund och de mikrobiologiska sällskapens internationella förbund.

Finlands Akademi, kommunikationen
Maj-Lis Tanner
Kommunikationsdirektör
tfn 09-7748 8347

 

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »