FI EN

 

Forskning om virtuell akustik och matematiska inversproblem gav pris

2011 års Akademipris till Tapio Lokki och Mikko Salo

27.10.11

Finlands Akademi prisbelönade två meriterade forskare på Vetenskapsgalan torsdagen den 27 oktober i Helsingfors. Akademiprisen beviljades akademiforskare, docent Tapio Lokki från Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet och akademiforskare, docent Mikko Salo från Helsingfors universitet. Lokki fick priset för samhälleligt genomslag, Salo för vetenskapligt kurage.

Tapio Lokki bedriver forskning inom virtuell akustik

Akademiforskare, docent Tapio Lokki är utan tvivel en av världens främsta forskare inom akustik och ljudbehandling. Genom sitt arbete har Lokki bevisat att vetenskaplig forskning har stor betydelse, många tillämpningar och ett brett samhälleligt genomslag. Han har dessutom på ett väsentligt sätt lyft fram vetenskapen och forskarjobbet i olika medier.

Lokki och hans forskargrupp vid institutionen för mediateknik vid Aalto-universitetet utvecklar olika modelleringsmetoder för rumsakustik utgående från ljudets fysikaliska egenskaper. Med hjälp av dessa metoder kan man skapa en s.k. autentisk auralisering, en virtuell ljudmiljö. Forskningen kan hjälpa oss att bättre förstå och förutspå akustiken i konsertsalar och andra akustiskt krävande utrymmen. Lokkis grupp bedriver mångfacetterad forskning som för samman element från akustik, signalbehandling, audioteknik, psykologi, datateknik, musik och arkitektur.

Under de två senaste åren har Lokki och hans grupp varit först i världen med att kombinera sensorisk analys, som används bland annat i vin- och matprovning, med forskning kring akustiken i konsertsalar. Med innovativa forskningsmetoder har gruppen tagit fram allt bättre kunskap om vad människor hör och vad de lyssnar på i konsertsalar. För att spela in konsertsalsakustiken på band använde de sig av en kalibrerad orkester av högtalare för att simulera en riktig symfoniorkester och hade den sedan att spela musik på precis samma sätt i konsertsalar med inspelningsmöjlighet. Efter omfattande tester definierade Lokkis grupp sensoriska profiler för de undersökta salarna för att kunna förklara människors preferenser, dvs. för att bättre kunna förstå varför vissa salar sägs ha bra akustik. ”Våra forskningsresultat kommer att på lång sikt hjälpa planera mer ändamålsenliga konsertsalar och andra offentliga utrymmen. En bättre förståelse av mänsklig observation och ljudets spridning i ett stängt rum ger oss fler verktyg för designarbete”, poängterar Lokki.

För Lokki är akustik ett mycket fascinerande forskningsområde: ”Man kan mycket väl lyssna på musik i ett rum utan eko, men då skulle det låta ganska trist. Man behöver ett rum där musik framförs för att riktigt få musiken att leva. Och därför är det mycket intressant att försöka förstå hur ett rum inverkar på ljudets klang. Hur ljudet beter sig i ett rum är ett så komplext fenomen att det är synnerligen svårt att få grepp om det. Det tjänar som en ständig källa till motivation.”

Akademipriset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Mikko Salo undersöker lösningsmetoder för inversproblem

Akademiforskare, docent Mikko Salo är en mångkunnig matematiker som arbetar vid spetsforskningsenheten för inversproblem vid Helsingfors och Jyväskylä universitet. Med sin forskning har Salo gett ett enastående exempel på vetenskaplig fördomsfrihet genom att tackla det s.k. anisotropiska Calderónproblemet, ett mycket invecklat inversproblem som hittills inte kunnats lösa. Salos vittomfattande expertis framgår också av hans många publicerade artiklar om mönsterigenkänning tillsammans med laboratoriet för informationsbehandling vid Uleåborgs universitet. Han har dessutom aktivt medverkat i de finländska matematikkretsarna och bidragit till att öka kunskapen på området. Förutom som en framgångsrik forskare är Salo även känd som en mycket uttrycksfull föreläsare.

I sin forskning ägnar Salo särskild uppmärksamhet åt inversproblem inom medicinsk avbildning och seismologi. Inversproblem handlar ofta om att försöka utforma bilder inifrån okända objekt med hjälp av indirekta mätningar som utförs utanför dessa objekt. Det finns olika metoder för att göra dessa mätningar, bland annat med röntgenstrålar, elström eller ljudvågor. Att sedan forma bilder utgående från dessa mätningar utgör ett komplicerat matematiskt problem. Därför kan inversproblem användas för att utnyttja matematiska metoder inom ett flertal tillämpningsområden.

Det anisotropiska Calderónproblemet, som Salo har tagit sig an att undersöka, avbildar tredimensionella objekt med hjälp av elektriska mätningar som utförs på objektens ytterdelar. Det här oerhört komplicerade inversproblemet har studerats allt sedan 1980-talet. I en artikel som publicerades år 2009 tar Salo fram nya infallsvinklar på problemet och löser det i vissa fall. Det här är ett genombrott som effektivt kombinerar matematikens olika delområden och som åter lyfter fram problemet för vidare forskning. Särskilt intressant är artikelns kopplingar till den aktuella forskningen kring osynlighet, där man försöker ta fram olika material som kan få ljusstrålar att böjas runt ett objekt (lite som osynlighetsmanteln i Harry Potter). Man har använt sig av konstgjorda metamaterial, eftersom man inte känner till lämpliga, i naturen förekommande material. Salos forskning förklarar detta fenomen och bevisar matematiskt att det finns vissa naturliga anisotropiska material som inte kan användas för osynlighetsmantlar.

”Jag är särskilt glad över att det här Akademipriset tilldelas en forskare som håller på med inversproblem och matematik. På så sätt uppmärksammas betydelsen av matematisk grundforskning. Detta hederspris inspirerar mig att jobba vidare med dessa viktiga och intrikata frågor, och jag tror starkt att den finländska forskningen inom inversproblem och matematik kommer att nå lysande resultat även i framtiden”, konstaterar Salo.

Akademipriset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.

Akademiprisen ska sporra forskare

Akademiprisen beviljades nu för nionde gången. Prisen kan beviljas akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Finlands Akademi. Beslut om prisen fattas av Finlands Akademis styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Mer information: 

  • överdirektör (forskning) Riitta Mustonen, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8220, riitta.mustonen (at) aka.fi
  • Tapio Lokki, Högskolan för teknikvetenskaper vid Aalto-universitetet, tfn 040-578 2486, tapio.lokki (at) aalto.fi
  • Mikko Salo, Helsingfors och Jyväskylä universitet, tfn 040-724 9811, mikko.salo (at) helsinki.fi


  • Fotografier av Tapio Lokki och Mikko Salo finns på Akademins webbplats på adressen www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Press-och-media/Bildbank/. Bilderna hittas på vinnarnas namn.
  • Videoklipp på vinnarna kan ses fr.o.m. 28.10 på Akademins webbplats på adressen www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Tiedetapahtumat/Tiedegaala/ (på finska, textad på engelska).

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 09-7748 8385, 040-828 1784
terhi.loukiainen (at) aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »