FI EN

Skoltrötthet kan vändas till entusiasm

 19.04.11

En fjärdedel av ungdomarna upplever entusiasm i skolan varje vecka. Yrkesskolelever upplever mer entusiasm än gymnasieelever: av gymnasieeleverna är cirka 20 procent entusiastiska medan upp till en tredjedel av yrkesskoleleverna är det. Flickor är mer entusiastiska än pojkar i skolan. Detta har man kommit fram till i en studie som leds av professor Katariina Salmela-Aro och som är en del av Finlands Akademis forskningsprogram Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS).

Salmela-Aro har tillsammans med sin forskargrupp utvecklat en pålitlig och snabb metod för självbedömning av intresse för skolan (den s.k. EDA-mätaren). Entusiasm omfattar energi, engagemang och koncentration på skolarbetet.

Skoltrötthet blir dock allt vanligare, och består förutom av utmattning av ett cyniskt förhållningssätt till skolan och känslor av otillräcklighet som elev. Philip Parker vid Max-Planck-institutet och Salmela-Aro har som de första i världen undersökt processer i anslutning till skoltrötthet. Resultaten av den longitudinella studien FinEdu visar att både utmattning över skolarbetet och cynism i anslutning till skolan leder till att känslan av otillräcklighet ökar.

”Det är viktigt att skolan svarar mot ungdomarnas behov eftersom otillräckligheten kan leda till depression. Resultaten visar också att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta känner sig otillräckliga, vilket leder till depression på lång sikt. Våra studier av gruppfenomen visade också att man började undvika och isolera de utmattade eleverna”, berättar Salmela-Aro.

Salmela-Aro föreslår olika sätt att vända tröttheten till entusiasm:

  • Eleverna bör få handledning på alla utbildningsstadier.
  • Resurser och starka sidor bör framhävas.
  • Studiefärdigheter bör läras ut på alla utbildningsstadier.
  • Man bör dra försorg om ungdomarnas, föräldrarnas och lärarnas kunnande, tillfredsställelse och motivation.
  • Man bör främja gemenskap.

Mer information:

Professor Katariina Salmela-Aro, Helsingfors universitet tfn (09)191 23255,
050 415 5283 eller 050 311 2489, e-post katariina.salmela-aro(at)helsinki.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn (09) 7748 8327
e-post leena.vahakyla(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »